Tänkande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tänkande, varianter, uttal och böjningar av tänkande

Tänkande synonym, annat ord för tänkande, vad betyder tänkande, förklaring, uttal och böjningar av tänkande.

Synonymer till tänkande

Hur används ordet tänkande

  1. En särskild betydelse fick begreppet ande hos Friedrich Hegel och de efterföljande tyska idealismen, där anden ("Der Geist") tolkades som den yttersta verkligheten och ursprunget för allt vårt kännande, upplevande tänkande och viljande. Han tolkade historiens utveckling som ett resultat av världsandens utveckling genom ständigt utbytta "Tidsandar" ("Zeitgeist"). Eduard von Hartmann uppfattades världsgrunden som en "omedveten" ande. Wilhelm Dilthey och andra dualister kom senare att utvidga begreppet ande till att omfatta alla den mänskliga kulturens yttringar. (wikipedia.org)
  2. Hjärnbarken är involverad i många av de mer komplexa funktionerna i hjärnan, som minne, uppmärksamhet, tänkande och språk. (wikipedia.org)
  3. en person som är medlem i eller sympatiserar med förbundet Humanisterna med livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik, rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder. (wikipedia.org)
  4. ett vi-mot-dem-tänkande (folket mot eliten, svenskar [eller annan nationalitet] mot invandrare, land mot land, arbetande mot bidragstagare) grundat i argument om det "sunda förnuftet". Ett högerpopulistiskt parti anspelar på ett tänkt "gap" mellan makthavare och en majoritet av folket, och är allmänt skeptiskt till den representativa demokratin. (wikipedia.org)
  5. En av filosofins huvudfrågor handlar om förhållandet mellan tänkande och verklighet. Där anser idealismens företrädare det primära vara medvetandet, anden, i motsats till realismens och materialismens riktningar. Idealismen anser världen vara ett verk av "medvetande", "en absolut idé", "en världs-ande". Reellt existerar enligt idealismen endast vårt medvetande, medan den materiella världen, verkligheten och naturen endast är en produkt av medvetande, förnimmelser, föreställningar, uppfattningar. (wikipedia.org)
  6. En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya". En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid. (wikipedia.org)
  7. Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga, förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. (wikipedia.org)
  8. Watson Glaser -Bedömning av kritiskt tänkande (wikipedia.org)
  9. Introverta, inåtvända, personer styrs i sitt tänkande mer av sina egna uppfattningar än av yttre händelser, argument och situationer. I sina känsloreaktioner kan de utåt visa likgiltighet och kyla, men bakom fasaden finns ofta ett rikt och nyanserat känsloliv. Introverta upplever ofta sociala sammanhang som utmattande och får istället energi av ensamma, ofta kreativa sysselsättningar. (wikipedia.org)
  10. Habitus är ett strukturerat och strukturerande mönster för tänkande, handling och hur man uppfattar och vill bli uppfattad av sin omvärld. Exempel på smak kan vara det som kommer till uttryck i individens invanda beteende och sätt att värdera och förhålla sig till olika föremål och aktiviteter såsom kläder, mat, dryck, idrottsaktiviteter, musik, hobby, litteratur eller konst etc. En viktig del av habitus är klädkod i kulturell mening. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.