Tandläkare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tandläkare, varianter, uttal och böjningar av tandläkare

Tandläkare synonym, annat ord för tandläkare, vad betyder tandläkare, förklaring, uttal och böjningar av tandläkare.

Vad betyder och hur uttalas tandläkare

Tandläkare uttalas tand|läk|are och är ett substantiv -n; pl. tandläkare, best. pl. tandläkarna.

Ordformer av tandläkare

Singular

tandläkare
obestämd grundform
tandläkares
obestämd genitiv
tandläkaren
bestämd grundform
tandläkarens
bestämd genitiv

Plural

tandläkare
obestämd grundform
tandläkares
obestämd genitiv
tandläkarna
bestämd grundform
tandläkarnas
bestämd genitiv

Tandläkare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tandläkare

  1. En läkare eller tandläkare som är utbildad inom kirurgi kallas kirurg. Ett flertal olika specialiteter inom läkaryrket sysslar med kirurgi och utför operationer på kroppens organ. De specialister som vanligtvis kallas kirurger, är ofta allmänkirurger och sysslar framför allt med sjukdomar i buken. Det finns dock ett flertal undergrupperingar inom allmänkirurgin, bland annat endokrinkirurgi, traumatologi, bröstkirurgi och kolorektalkirugi. Andra kirurgiska specialiteter är ortopedi, gynekologi, urologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, barnkirurgi, handkirurgi, plastikkirurgi, käkkirurgi, öron-näsa-hals och ögonkirurgi. (källa)
  2. Förbud mot olika former av kvacksalveri finns i många länder. Sådana förbud innebär en avvägning eftersom individer i ett fritt samhälle kan anses ha rätt att betala för behandlingar som de önskar få, även om dessa inte har vetenskapligt stöd. I Sverige regleras detta i Patientsäkerhetslagen. Behandling av vissa allvarliga sjukdomar, som cancer och epilepsi, och genomförande av invasiva ingrepp får endast utföras av legitimerade yrkesutövare som läkare eller tandläkare. (källa)
  3. De som utövar medicin är läkare och tandläkare samt många andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor, fysioterapeuter, barnmorskor, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter och dietister. Enligt vissa regelverk faller dock fysioterapeuter, arbetsterapeuter etc. inom vad som klassas som alternativmedicin. (källa)
  4. En avtagbar helprotes består av tandköttsersättning i akrylbaserad plast och av tänder även de tillverkade i plast. Den partiella plattprotesen är även den tillverkad i akryl med plasttänder, men består dessutom av ett metallskelett som fungerar som ihophållande element i protesen. Till akrylatkänsliga patienter tillverkas tandköttsersättningen (protesbasplattan) vanligtvis i gummimaterialet kautschuk. Den avtagbara protesen tas med fördel ut då man ska sova, främst för att motverka svamptillväxt på slemhinnan. Är man noggrann med rengöringen av protesen går det bra att ha den i munnen även om nätterna. Tillverkning av tandprotesen sker av en tandtekniker, på uppdrag av en tandläkare. (källa)
  5. Tandhygienist (även munhygienist) är en person som arbetar inom odontologisk profylaktik, det vill säga förebyggande tandvård. Tandläkare och tandhygienist samarbetar ofta. (källa)
  6. Oral protetik omfattar ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan. Det är dessutom en specialitet som utförs av specialistutbildad tandläkare, en så kallad protetiker. (källa)
  7. Vanligt är att skölja munnen i 30 sekunder– 1 minut med 10-20 ml munvatten två gånger per dag efter tandborstning och sedan spotta ut det. I Sverige, där fokus på fluor i daglig munvård är stort, avråder vissa tandläkare från sköljning efter tandborstning och menar att det skulle skölja bort kvarliggande fluor i saliven. Internationella studier visar dock att en fluormängd om 0,023 % (100 ppm) är tillräcklig för att fluornivån i saliven ska hållas konstant. (källa)
  8. Vid universitet brukar odontologin antingen ligga som egen fakultet eller som en institution under den medicinska fakulteten. I länder där vård av munhåla av tradition legat som en specialistutbildning för läkare (då tandläkare som profession ej existerat) kallas detta område oftast för stomatologi. (källa)
  9. Ortodontin är inriktad på studier och behandling av malocklusioner, fel i tandbettet, som kan vara ett resultat av ojämnheter i tandställningen, oproportionella förhållanden mellan käkarna eller båda delarna. Den innefattar ansiktets och bettets normala och anormala tillväxt och utveckling samt diagnostik och behandling av medfödda och förvärvade bettfel. Specialistutbildade tandläkare inom området kallas för ortodontister eller tandreglerare. (källa)
  10. Efter etableringen av Läkartjänst började dess styrelse se sig omkring för liknande affärsområden. 1965 bildades således Tandläkartjänst AB efter Läkartjänsts modell, av Läkartjänsts ordförande Thorsten Aggeryd. Efter tandläkarna startade även sjukgymnaster och tandtekniker upp systerbolag vid namn Sjukgymnasttjänst AB respektive tandteknikernas bolag Delabgruppen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.