Tandlossning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tandlossning, varianter, uttal och böjningar av tandlossning

Tandlossning synonym, annat ord för tandlossning, vad betyder tandlossning, förklaring, uttal och böjningar av tandlossning.

Vad betyder och hur uttalas tandlossning

Tandlossning uttalas tand|loss|ning och är ett substantiv.

Ordformer av tandlossning

Singular

tandlossning
obestämd grundform
tandlossnings
obestämd genitiv
tandlossningen
bestämd grundform
tandlossningens
bestämd genitiv

Tandlossning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tandlossning

  1. Växtens färska blad och späda kvistar tuggas, eller torkas och kokas till "abessinskt te", för dess milt euforiska och exalterande effekter. Man blir pratglad och pigg, men kat ökar också pulsen, kroppstemperaturen och blodtrycket, dämpar aptiten och orsakar förstoppning. Vid höga doser kan man bli "seg" och hallucinera. Förvirring och rastlöshet kan uppstå, och brukaren kan tappa omdömet och bli retlig och aggressiv. Brukaren blir törstig, får förstorade pupiller och kan drabbas av förföljelsetankar. Kat kan ge skador på kroppen bland annat magkatarr, leverskador, tandlossning samt avmagring som följd av den minskade aptiten. Andra bieffekter är ångest, depression, sömnsvårigheter och störda sexuella funktioner, i svårare fall impotens. (källa)
  2. Kräldjuren som härstammar ur groddjuren har utvecklat en rad egenskaper som gör det möjligt för dem att utöka antalet födokällor och livsmiljöer. De har bl.a. utvecklat ett vattentätt hudskikt bestående av fjäll vilket hjälper dem att minska vattenförlusten och kan därmed vistas i torra och varma klimat. De har även utvecklat en effektivare andningsapparat jämfört med groddjur, men flertalet kräldjur kan till exempel inte springa och andas samtidigt vilket begränsar deras aktionsradie. Kräldjuren är inte beroende av vatten för sin avkomma, äggen har ett fuktighetsbevarande skal och kan därmed läggas på land. Reptilerna kom även att utveckla tänder vars rötter är fästa i en grop för att på så sätt minska risken för tandlossning vid fysisk belastning, på så sätt blev det möjligt att nyttja andra födokällor som till exempel landlevande växter (se Labidosaurus). (källa)
  3. En tandhygienist kan utvärdera och ge råd om munhygien. Tandhygienister får diagnostisera karies och parodontit. Arbetsuppgifterna omfattar även att tillse bästa möjliga förhållanden i munnen utan att göra några invasiva ingrepp. Det kan exempelvis innebära att avlägsna tandsten, fluorlacka, fissurförsegla och ta bort plack. En stor vikt läggs också i att behandla och förhindra parodontit (tandlossning). Invasiva ingrepp, som exempelvis tandlagningar och kirurgiska behandlingar, är tandläkarens yrkesuppgifter. En tandhygienist får däremot göra själva lagningen, dock inte borra i tanden. Inom tandhygienistens kompetens finns även anestesi (ge bedövning). (källa)
  4. Rakit orsakas av D-vitaminbrist. Det karaktäriseras av en otillräcklig upplagring av kalcium och fosfat i benstommen. Hos barn blir benstommen mjuk och böjlig, fontanellen sluter sig mycket långsamt och barnets huvud blir större än normalt. Barnet blir hjulbent eller kobent, revbenen degenereras och bröstkorgen sjunker in. Tänderna kommer sent och utvecklas dåligt. Bäckenet deformeras. Engelska sjukan har varit känd sedan 1600-talet. Ytterligare följder av brist är kramper (tetani), energiförlust, tandlossning, närsynthet, nervositet, lättretlighet, trötthet, snabb puls. (källa)
  5. Det mest omtalade symptomet på skörbjugg är blödningar i tandkött, det senare utvecklas i svåra fall till kraftig tandköttsinflammation och tandlossning, som kan omöjliggöra tuggning. I svåra fall tillkommer också muskelförtvining, extrem trötthet och förstoppning. (källa)
  6. Parodontit eller periodontit (tandlossning) är namnet på en samling inflammationssjukdomar som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Parodontit orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna, speciellt i områden under tandköttslinjen. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner och tandfästet försämras. Sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, det vill säga bakterierna. Detta görs av tandhygienist, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. Fast de olika formerna av paradontit är bakteriella sjukdomar, finns det en rad faktorer som påverkar sjukdomens svårighetsgrad, däribland rökning, diabetes, och ärftliga faktorer. (källa)
  7. Tandupplysningen rekommenderar tandkräm med triklosan för personer med särskild risk för inflammation i tandköttet, och därmed tandlossning. Detta eftersom triklosan är ett ämne som hämmar bakterietillväxt och följaktligen även plackbildning. Det debatterades under 1990-talets slut om huruvida ämnet ska få finnas i tandkräm eller inte. Sveriges Tandläkarförbund (STF) menade att eftersom triklosan är ifrågasatt av miljöskäl borde fri försäljning stoppas, och Läkemedelsverket borde arbeta för att den generella försäljningen av triklosantandkräm ska upphöra. (källa)
  8. Parodontit eller periodontit (tandlossning) är en samling inflammationssjukdomar som påverkar bindväven invid och omkring tänderna. Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Sjukdomen orsakas av vissa sorters bakterier som fäster på och växer på tandytorna (plack eller biofilm/mikrobiologisk plack), speciellt i områden under tandköttskanten. Inflammationen leder till tandköttsfickor, att ben och bindväv bryts ner, tandfästet försämras. Generellt sagt kan förlorad bennivå inte återfås, men sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, d.v.s. bakterierna. Detta görs oftast av tandhygienist, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. För att åtgärda djupa fickor eller försöka återfå bennivå om benet brutits ner i vinkel kan parodontal kirurgi göras, detta utförs av tandläkare. Parodontit är mycket vanligt i de flesta populationer men de allvarligaste formerna av sjukdomen är mindre vanliga (färre än 10% i USA). Parodontit ökar risken att få hjärt- och kärlsjukdom samt stroke. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.