Taskspelare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder taskspelare, varianter, uttal och böjningar av taskspelare

Taskspelare synonym, annat ord för taskspelare, vad betyder taskspelare, förklaring, uttal och böjningar av taskspelare.

Vad betyder och hur uttalas taskspelare

Taskspelare uttalas task|spel|are och är ett substantiv.

Taskspelare betyder:

Ordformer av taskspelare

Singular

taskspelare
obestämd grundform
taskspelares
obestämd genitiv
taskspelaren
bestämd grundform
taskspelarens
bestämd genitiv

Plural

taskspelare
obestämd grundform
taskspelares
obestämd genitiv
taskspelarna
bestämd grundform
taskspelarnas
bestämd genitiv

Taskspelare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet taskspelare

  1. När man forskar på resandesläkter kommer man inte sällan till fältjägare eller artillerister. Ett av många exempel på att det var romska soldater i källorna finns nedskrivet i H Lilljebjörns "Minnen från förra hälften av 1800-talet". Henrik Lilljebjörn berättar i andra delen av sina "Hågkomster" en del intryck och erfarenheter ur livet vid Värmlands fältjägare under förra hälften av 1800-talet. Bland regementets manskap, mest folk från Jösse härad och finnmarkerna, fanns en del "skojare av äkta Zigenarras", säger han. "Figurer med mörkbrun hy och svarta, blixtrande ögon förekommo ej så sällan, men dessa voro äfven de mest intelligenta, och sedan de väl voro beklädda och under disciplinens band, kunde man aldrig önska sig bättre folk att kommendera. Bland dem funnos taskspelare, eqvilibrister och konstmakare av allehanda slag, och deras praktik under permissionstiden mellan mötena vill jag ej taga i försvar. Det hände ej så sällan att sådana där kamrater fingo respass till Marstrand eller Varberg, men många av dem hördes aldrig något ondt om. Jag påminner mig om en sådan, som hette Lindgren, hvilken redan 1808 blifvit tillfångatagen i Norge, men rymt, förklädd till qvinna, och haft många äfventyr innan han återkom. Karlen hade medalj för tapperhet i fält och var af sitt befäl väl ansedd. Han hade tre söner, som alla voro jägare, och den yngste var till och med vice korpral vid mitt kompani. Det var en mycket vacker karl, men hans kamrater voro ej nöjda med honom samt klagade öfver hans extraktion och förmådde mig slutligen begära hans afskedande. Gubben Lindgren var mycket känd inom officerskåren, och hans norska visor afhördes med stort nöje.". (källa)
  2. Under den europeiska medeltiden och fram till 1700-talet var den vanligaste typen av trolleri-föreställning gatutrolleri. (Termen taskspelare kommer till exempel från tyskans Taschenspieler, fick-spelare, som syftar på den förklädesficka där mycket av rekvisitan förvarades.) Alkemisterna vid hoven, utöver sin "forskning" kring materia och metafysik, använde också kemi för diverse trolleriuppvisningar för att övertyga om sin färdighet. Men trollkarlarna löpte stor risk att fördömas som ogudaktiga eller till och med i förbund med Satan. (Se även häxjakt.). (källa)
  3. Minstrel var under senaste skedet av medeltiden i England benämning på de kringvandrande spelmän och sångare, vilka vid denna tid trätt i stället för de av ålder aktade barderna och mestadels sjunkit till taskspelare, kvacksalvare och gatumusikanter. (källa)
  4. Parade de cirque eller Taskspelarna är en oljemålning av den franske neoimpressionistiske konstnären Georges Seurat. Den målades 1887–1888 och ingår sedan 1960 i Metropolitan Museum of Arts samlingar i New York. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.