Teckna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder teckna, varianter, uttal och böjningar av teckna

Teckna synonym, annat ord för teckna, vad betyder teckna, förklaring, uttal och böjningar av teckna.

Synonymer till teckna

Vad betyder och hur uttalas teckna

Teckna uttalas teckna och är ett verb -de.

Ordformer av teckna

Aktiv

teckna
infinitiv
tecknar
presens
tecknade
preteritum
tecknat
supinum
tecknande
presens particip
teckna
imperativ

Passiv

tecknas
infinitiv
tecknas
presens
tecknades
preteritum
tecknats
supinum

Perfekt particip

tecknad en
~ + subst.
tecknat ett
~ + subst.
tecknade den/det/de
~ + subst.

Teckna är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Teckna på Engelska

 • signal - she made a sign for me to stay
 • draw - sketch in the background of the events
 • sign - sign a contract

Hur används ordet teckna

 1. Kavaljersperspektiv, också kallat kavaljersprojektion eller högpunktsvy, är mer specifikt en typ av snedprojektion. Detta perspektiv försöker inte att ge en illusion av vad som kan ses, utan försöker bara ge information om djupet. Det är väldigt lätt att teckna, speciellt med penna och papper. Det används därför ofta när en figur måste ritas för hand, till exempel på svarta tavlan under en lektion eller ett muntligt förhör. (wikipedia.org)
 2. vem eller vilka som äger rätt att teckna bolagets firma (wikipedia.org)
 3. Den som är ställföreträdare för den som saken angår eller som kan ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång är jävig. Ställföreträdare för ett bolag eller en förening är oftast den som har rätt att teckna firman, till exempel VD eller styrelseordföranden. Att enbart vara styrelseledamot eller ha en anställning skapar inte jäv enligt denna regel. (wikipedia.org)
 4. Genom att variera tryck och vinkel på kolet kan konstnären modellera linjer med olika karaktär och toning sker genom att kolet dras ut med fingrarna. Kol spänner över hela området från djup svärta till ljusa gråtoner. Kolet är mjukt och färdiga kolteckningar sprutas med fixativ så att de inte smetar. För att återge sitt valda motiv så troget som möjligt behöver man träna sitt öga och sin hand. Kolteckningen ger stora möjligheter att återge inte bara form utan även volym. Att teckna mera komplicerade motiv som träd och växter kräver mera än olika enkla motiv som exempelvis frukter. (wikipedia.org)
 5. Amaltheamannen, Anton Nilson, ställde vid ett flertal tillfällen upp som talare på partiets kongresser och möten och deltog på ett reklamflygblad, tillsammans med bland annat Sven Wollter och Lasse Brandeby, där han, troligtvis med tanke på det av honom utförda bombdådet 80 år tidigare, uppmanade folk att teckna prenumeration på tidningen Proletären med orden: "Den är rena dynamiten". (wikipedia.org)
 6. Korstecken betecknar det i kristendomen allmänt förekommande bruket att med ett eller flera fingrar teckna ett kors i luften, vanligen med orden "I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen." Det brukas av personer vid enskild andakt, liturgiskt av präster för välsignelse, och under sakramenten. (wikipedia.org)
 7. I de flesta andra språk används varianter av ordet "kinematograf", som cinema (engelska), cinéma (franska), kino eller Kino (norska och tyska), efter grekiskan κίνημα, kinēma, "rörelse", och γράφειν, graphein, "skriva", "teckna". Även varianter av respektive språks ord för "teater" kan förekomma. (wikipedia.org)
 8. Inom västerländsk konst har studiet av den nakna kroppen varit centralt och nakenmodellen har därför fungerat som ett viktigt motiv och ett redskap för att utveckla hantverksskickligheten som konstnär. I den klassiska konstnärliga utbildningen har stort fokus legat på att lära sig att teckna människokroppen, så kallad krokiteckning, i alla dess former, åldrar och etniciteter, och det har inte funnits några direkta begränsningar för vem modellen kan ha varit. I dessa sammanhang har modellen ibland fått posera med olika typer av rekvisita, tillsammans med andra modeller, djur, etc, och mot olika typer av bakgrunder eller kulisser, i dagsljus eller annan belysning. (wikipedia.org)
 9. En apportemission liknar en nyemission, men aktierna betalas inte med pengar utan med något annat - ofta andra aktier. Men det går också att teckna aktierna med till exempel maskiner eller annan utrustning. (wikipedia.org)
 10. Ett ombud är en bemyndigad person som genom fullmakt företräder någon annan. Den som lämnat fullmakten kallas huvudman eller fullmaktsgivare. Inom de områden som fullmakten beskriver har ombudet samma rätt som huvudmannen att till exempel teckna avtal, göra ansökningar eller ta emot handlingar. Ett ombud har därför större behörigheter än ett biträde som inte har den rätten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: