Teknisk synonym, annat ord för teknisk, vad betyder teknisk, förklaring, uttal och böjningar av teknisk.

Vad betyder och hur uttalas teknisk

Teknisk uttalas tekn|isk [tek´-] och är ett adjektiv -t -a.

Teknisk betyder:

Ordformer av teknisk

Böjning (i positiv) teknisk en ~ + subst. tekniskt ett ~ + subst. tekniska den/det/de ~ + subst. tekniske den ~ + mask. subst.

Teknisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Teknisk översättning

Engelska

technical
technical training
[technically] adep
technically adept

Hur används ordet teknisk

  1. Teknisk dykning, numera en del av rekreationsdykningen, använder andra gasblandningar. För att öka dyktiden (men inte djupet) ökar man andelen syre och minskar på kvävet (Nitrox), då fylls kroppen mindre av kväve och uppstigningen går fortare. (wikipedia.org)
  2. När blymönja (blyoxid) ingår som stabilisator talar man om blyglas, som även benämns kristallglas. Om glasbildaren kiselsyra delvis (upp till 56%) byts mot borsyra (tillsätts i glasmassan som borax) får man borsilikatglas, som är särskilt motståndskraftigt mot kemisk påverkan, tål hög temperatur och är motståndskraftigt mot snabba temperaturväxlingar. Denna sorts glas har därför stor teknisk användning. Smältning av ren kvartssand utan tillsatser ger kvartsglas, som har den speciella egenskapen att det släpper igenom ultraviolett ljus (UV-ljus). Det är denna sorts glas som används till urladdningsröret i kvartslampor. Utöver detta tillsätts också ofta luttringsmedel för att erhålla cirkulation i glasmassan då luttringsmedlet avger gaser. (wikipedia.org)
  3. En teknisk tillämpning av gnistan är tändsystemet i en förbränningsmotor. En annan är tändningen av olika former av tändare. (wikipedia.org)
  4. Apokalypstapeten anses vara en av tapetkonstens mästerverk, med sin svit av "konstnärlig uttryckskraft och teknisk perfektion" enligt NE. (wikipedia.org)
  5. Tandemrotor har en av sina huvudrotorer monterade framtill på flygkroppen och den andra baktill. Fördelarna med tandemrotor (jämfört en helikopter med stjärtrotor) är att all den kraft motorerna genererar kan användas av huvudrotorn, detta skapar mer lyftkraft (kan ta mer last). Nackdelen blir att den blir mer teknisk komplicerad med två huvudrotorer (dyrare lösning). Tandemrotorsystemet används därför främst till tunga militära transporthelikoptrar (tunga i bemärkelsen hög totalvikt/nyttolast). (wikipedia.org)
  6. Hi-fi, även HiFi och hifi, är en beteckning som står för high fidelity – vilket betyder hög trohet till originalet eller i detta fall när ljud avses – högkvalitativ ljudåtergivning, audio. Detta åstadkommes med teknisk utrustning såsom högtalare, förstärkare, skivspelare, kablar mm av tillräckligt god kvalitet. (wikipedia.org)
  7. För att arbeta som hovslagare behöver man ha god grundfysik, då arbetet innefattar ergonomiskt påfrestande arbetsmoment. Man behöver ha god hand med djur och utöver teknisk skicklighet även kunskaper om hästens anatomi och sjukdomar lokaliserade till hovar och ben. (wikipedia.org)
  8. L. Råde och M. Rudemo, Sannolikhetslära och Statistik för teknisk högskola, andra upplagan, (1994), Studentlitteratur (wikipedia.org)
  9. I vid bemärkelse innefattar informationsystemet inte bara ett datorsystems program- och maskinvara, kommunikationsteknologi och informationsinnehåll, utan även dess användare och deras organisationsprocesser. Informationssystem delas traditionellt in i system för administrativ databehandling (ADB), idag ofta kallat affärssystem, som främst understödjer affärsprocesser där människor är aktörer, och teknisk databehandling (TDB), som främst understödjer maskiner och andra informationssystem. (wikipedia.org)
  10. Ingenjör är en titel som bärs av personer med en teknisk utbildning som givit dem teknologiskt kunnande. Ingenjörer arbetar inom många branscher, till exempel med vägar, byggnader, el, programmering, konstruktion, material, produktion, utveckling av produkter men även design, behovsanalyser, utveckling, marknadsföring och försäljning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Teknisk Synonymer Betyder Uttal