Tentamen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tentamen, varianter, uttal och böjningar av tentamen

Tentamen synonym, annat ord för tentamen, vad betyder tentamen, förklaring, uttal och böjningar av tentamen.

Synonymer till tentamen

Vad betyder och hur uttalas tentamen

Tentamen uttalas tent|am|en [-a´-] och är ett substantiv; bestämd form tentamen; pl. tentamina.

Tentamen betyder:

Ordformer av tentamen

Singular

tentamen
obestämd grundform
tentamens
obestämd genitiv
tentamen
bestämd grundform
tentamens
bestämd genitiv

Plural

tentamina
obestämd grundform
tentaminas
obestämd genitiv
tentamina
bestämd grundform
tentaminas
bestämd genitiv

Tentamen är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tentamen på Engelska

  • examination

Hur används ordet tentamen

  1. Certifiering av kunskaper kan ske genom tentamen eller andra prov. (källa)
  2. Vid speciella tillfällen så som tentamen, redovisningar, studiebesök, gästföreläsningar, bär lantmästarstudenterna sin skoluniform som kallas "sparkdräkt". En uniform bestående av mörkblå kavaj med mörkgrå byxa eller kjol, varje ny klass får även designa sin egen slips som bärs med sparkdräkten. Sparkdräkten togs fram en gång i tiden då samhället gjorde skillnad på folk och folk, studenter från alla samhällsklasser kom till Alnarp för att bli lantmästare. De äldre studenterna ansåg att som Lantmästare är alla lika mycket värda oavsett härkomst eller efternamn, därför tog man fram denna neutrala skoluniform. Lantmästarna är kända för sin goda sammanhållning och jobbar mycket med team building activities. Lantmästarkåren ordnar populära fester på Alnarps campusområde, t.ex. Gåsaboston och Vårbal, även större events som karnevalen som lockar tusentals besökare varje år. (källa)
  3. En tentamen (latin: prov, försök, pluralis: tentamina, vardagligt tenta) är en större skrivning eller annat formellt prov av en persons kunskaper för examination på ett avgränsat område, vanligen vid slutet av en kurs eller delkurs på en högskola eller ett universitet. Den syftar till att vara en rättssäker examinationsform som säkerställer kursdeltagarens identitet och individuella kunskaper. Tentamen skiljer sig från andra examinationsformer på så sätt att den är en betygsgrundande tidsbegränsad redovisningsuppgift som utgör ett stickprov på kursinnehållet, och i allmänhet ska utföras självständigt av kursdeltagaren, utan samarbete med andra. En godkänd sluttentamen krävdes förr för terminbetyg i ett ämne och för uppflyttning till senare årskurs, eller för universitetsexamen. (källa)
  4. Prov – en skriftligt eller muntligt tidsbegränsad test, se examination Prov – ett formellt prov, se tentamen. (källa)
  5. Ibland kallade akademiska seminarier, har i syfte att väcka och leda de studerandes självverksamhet och därigenom hos dem utbilda förmågan till självständigt vetenskapligt tänkande. I motsats till lektioner eller föredrag, så kännetecknas seminarier av en större interaktivitet mellan seminarieledare och seminarister, studenter, samt mellan deltagarna. Dessa sitter i små täta grupper (5-20 deltagare), med övningar, diskussioner och kortare presentationer av studenter (lärande genom att själv undervisa). Seminarieperioderna avslutas ofta i en uppsats eller att man individuellt genomför en skriftlig tentamen. Pedagogik och didaktik är de vetenskapsfält som studerar effektiviteten av undervisning och lärandet i seminarier. I verkligheten på många fakulteter är antalet ofta runt 40 deltagare, och ibland upp till 100 studenter. Många föredrag kallas felaktigt för seminarier. Ibland görs en distinktion mellan inledande seminarier för nybörjare i de grundläggande studierna och de med andra resurser, djupgående och mer avancerade seminarier för doktorander. Förberedande övningar eller moment inför ett seminarium kan kallas proseminarium och otvungna möten, samkväm, efteråt för postseminarium. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.