Tillbaks Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tillbaks, varianter, uttal och böjningar av tillbaks

Tillbaks synonym, annat ord för tillbaks, vad betyder tillbaks, förklaring, uttal och böjningar av tillbaks.

Synonym till tillbaks

Vad betyder och hur uttalas tillbaks

Tillbaks uttalas till|baks [-ba´-] ad och är ett verb.

Tillbaks betyder:

Ordformer av tillbaks

Ordform(er) tillbaks adverb

Andra språk

Tillbaks på Engelska

  • back(wards)

Hur används ordet tillbaks

  1. Garvare är ett av de absolut äldsta yrken som finns, eftersom det har anor tillbaks till den tid när naturfolk själva var tvungna att framställa sina egna kläder och skor, långt före tiden när marknader och handelsplatser bildades där man kunde köpa färdigt material. Från början handlade det mest om att ta fram pälsskinn (skinn där djurets hår sitter kvar). Senare blev det aktuellt med garvning av läder. (wikipedia.org)
  2. Nya studier visar att 73 miljoner hajar - fyra gånger fler än FN:s uppskattning visat - dödas för soppan. Uppgifter från FAO pekar på att cirka 1,7 miljoner ton hajfenor omsätts i världen varje år, vilket är betydligt mer än den gamla uppskattningen 390 000 som FN gjort. Även fångstmetoderna kritiseras som grymma, då man vet att hajarna släpps tillbaks i havet efter att fenorna skurits av. Med en växande kinesisk medelklass förvärras också situationen. (wikipedia.org)
  3. EF - Ebb och Flod - behållaren med dött medium (där rötterna finns i) fylls regelbundet med näringslösning (flod), som sedan rinner tillbaks (ebb) till vätskebehållaren i avvaktan på nästa flod-period. (wikipedia.org)
  4. En dag ville Lorenz upprepa en bit av en simulering han låtit göra förut. Men för att spara tid matade han inte in initialvärdena och lät simuleringen starta om från början, utan matade istället in värden från en utskrift från mitt i den tidigare simuleringen och startade sedan programmet. När han senare kom tillbaks till sitt arbetsrum för att kontrollera resultatet upptäckte han något överraskande. Eftersom han hade matat in samma värden som vid den tidigare simuleringen förväntade han sig att den andra simuleringen skulle följa exakt samma mönster, men så var inte fallet. Den andra simuleringen följde den tidigare ett tag men avvek sedan kraftigt och gav helt andra värden. Efter att ha undersökt saken närmare konstaterade Lorenz att orsaken till att den andra simuleringen avvikit, var att de värden han matat in var avrundade. Den lilla avrundning han hade gjort hade till slut gjort ”vädret” i simuleringen helt annorlunda. (wikipedia.org)
  5. Det indiska kastväsendet har två aspekter (varna och jati), vilkas inbördes samband är komplicerat och omdiskuterat. Varna-systemet går tillbaks på det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser, där brahminerna eller prästerskapet är den högsta, följd av kshatriya (adel och krigare), vaishya (köpmän) och shudrer (arbetare). Utanför, och socialt sett nedanför, dessa klasser fanns de så kallade kastlösa. (wikipedia.org)
  6. Som ett skydd för klitoris, är den mer eller mindre täckt av klitorishuvan, som i sin tur har förbindelse med de inre blygdläpparna. Under klitorishuvan utsöndras, liksom på de inre blygdläpparna, smegma. Klitorishuvan är hos små flickor sammanvuxen med ollonet, men med åren löser det upp sig så att man kan föra den fram och tillbaks. (wikipedia.org)
  7. Vänster lunga (pulmo sinister), som är aningen mindre till följd av hjärtats position, består av två lober, höger (pulmo dexter) består av tre lober. Luften når lungorna via svalget (pharynx), struphuvudet (larynx) och vidare genom luftstrupen (lat. trachea) som övergår till bronker. Luftstrupen övergår i två huvudbronker även kallade primära bronker, en till vardera lunga. Dessa delar sig sedan ytterligare till respektive lob genom vidare uppdelning som benämns sekundära och tertiära bronker och utgör det så kallade luftrörsträdet. Allt eftersom bronkerna fortsätter dela sig minskar de i storlek och övergår sedermera i bronkioler (små bronker). Bronker och trachea skyddas och hålls öppna av hästskoformade broskringar (lat. cartilagines tracheales). Bronkioler däremot är omgivna av glatt muskulatur och luftflödet kan därigenom regleras genom autonomt styrd kontraktion. Bronkioler delas i sin tur upp i terminala och respiratoriska bronkioler, de sistnämnda med visst gasutbyte. Delning därefter ger till sist upphov till lungblåsor, även kallade alveoler. I alveolerna och de minsta bronkiolerna sker det så kallade gasutbytet där bland annat syrgas diffunderar in i blodet och koldioxid diffunderar ut. Lungartärer (lat. arteriae pulmones) som innehåller blod med låg syrgashalt från hjärtat delar upp sig till ett fint nätverk med kapillärer (kapillärnät) som omger alveoler. När gasutbytet skett fortsätter det syresatta blodet från kapillärerna till lungvener (venae pulmones) och vidare tillbaks till hjärtat. (wikipedia.org)
  8. Observationen att materia upptar en volym går tillbaks till antiken. Varför det är så har dock förklarats först under modern tid, en förklaring som utgått från Paulis exklusionsprincip.. (wikipedia.org)
  9. Enligt Jesu Krisi Kyrka av Sista Dagars Heliga gavs prästadömet till Joseph Smith och Oliver Cowdery 1829. Johannes döparen ska ha uppenbarat sig för dem och gett dem det aronska prästadömet, vilket "innehar nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse". Senare (exakt datum för detta är okänt) uppenbarade sig Petrus, Jakob och Johannes för dem och gav dem det melkisedekska prästadömet och även anförtrodde dem "Guds rikes nycklar". Prästadömet infördes i kyrkan i början av 1830-talet och gav den då bara några år gamla kyrkan en känsla av historisk förankring, de var inneslutna i ett prästadöme som spårade sitt ursprung ända tillbaks till Adam och således en del av ett antikt brödraskap (Det melkisedekska prästadömet ska ha funnits från Adams tid till Moses tid, då Herren tog bort det från israeliterna för att de hade förhärdat sina hjärtan). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.