Tillhandahålla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tillhandahålla, varianter, uttal och böjningar av tillhandahålla

Tillhandahålla synonym, annat ord för tillhandahålla, vad betyder tillhandahålla, förklaring, uttal och böjningar av tillhandahålla.

Synonymer till tillhandahålla

Vad betyder och hur uttalas tillhandahålla

Tillhandahålla uttalas till|handa|hålla och är ett verb, böjs som hålla.

Ordformer av tillhandahålla

Aktiv

tillhandahålla
infinitiv
tillhandahåller
presens
tillhandahöll
preteritum
tillhandahållit
supinum
tillhandahållande
presens particip
tillhandahåll
imperativ

Passiv

tillhandahållas
infinitiv
tillhandahålls
presens
tillhandahölls
preteritum
tillhandahållits
supinum

Perfekt particip

tillhandahållen en
~ + subst.
tillhandahållet ett
~ + subst.
tillhandahållna den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

tillhandahålles
presens

Tillhandahålla är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Tillhandahålla på Engelska

 • supply, make available - supply spare parts

Hur används ordet tillhandahålla

 1. I Japan beslutade regeringen att universitet skulle sluta undervisa i bland annat humaniora och istället tillhandahålla kurser av praktiskt värde för samhället. (wikipedia.org)
 2. Vid utställning arrangerad av SKK:s centralstyrelse eller länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare för microchip. Specialklubb får dock bestämma att endast ID-märkning med tatuering godtas, i så fall får microchipmärkt hund ändå delta om ägaren tillhandahåller avläsare. (wikipedia.org)
 3. Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet. Myndighetens historia går ända tillbaka till 1539 och Kammarkollegiet utgör därmed Sveriges äldsta kollegium. Kollegiet har haft varierande uppgifter under sin existens, idag har Kammarkollegiet till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har vidare uppgifter bland annat avseende miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare. Kollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital. (wikipedia.org)
 4. En kalaskokerska var en självständig ”entreprenör” som på beställning lagade mat till bjudningar och fester i hyrd lokal eller i kundens hem. Hon var en kvinna som var känd och uppskattad i bygden eller staden för sin kokkonst. Kalaskokerskan gjorde upp menyn tillsammans med beställaren och var i de flesta fall den som ansvarade för matinköpen. Hon hade i regel en egen uppsättning köksattiraljer och redskap med sig till den lokal där middagen skulle tillagas. Vanligtvis stod hon endast för matlagningen men hon kunde ibland även tillhandahålla serveringspersonal. (wikipedia.org)
 5. I slutet av 1800-talet kom nya strömningar från Europa, främst från Tyskland, där läkaren Daniel Gottlob Moritz Schreber från Leipzig önskade att fattiga barnfamiljer skulle få möjlighet att komma ut i friska luften efter dagens arbete. Efter Schreber kallas koloniträdgårdar i Tyskland även Schrebergarten. Staten skulle tillhandahålla mark för koloniområden som kolonisterna kunde arrendera. (wikipedia.org)
 6. 2003 – I Nederländerna anskaffas en lagerlokal i Tilburg, avsedd att tillhandahålla varor till internetbutikerna i västeuropa. (wikipedia.org)
 7. I Sverige krävs inget recept för att handla kontaktlinser. Samtidigt får endast optiker med särskild behörighet tillpassa kontaktlinser. Tidigare var optiker dessutom ålagda att kontrollera att kunden hade ett aktuellt recept innan de fick tillhandahålla linser. De praktiska implikationerna av detta var många, bland annat att kunden var tvungen att betala för en undersökning för att handla linser. Detta satte optikerna i en ofördelaktig sits gentemot näthandeln, där motsvarande produkter ofta hade ett betydligt lägre pris. (wikipedia.org)
 8. Med kraftvärme avses den energiteknik som gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme med hög verkningsgrad. Kraftvärme bygger på att det finns fjärrvärmenät eller annan anläggning, som kan ta emot den värme som alltid "blir över" vid produktionen av el. En sådan industriell anläggning brukar kallas för mottryckskraft. Man kan se det som ett specialfall av att samtidigt även tillhandahålla fjärrkyla. (wikipedia.org)
 9. Föreningen är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster, samt regler för certifiering av dessa. KRAV är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl., men även Astma- och Allergiförbundet, samt Svenska Naturskyddsföreningen är medlemmar. Krav har till uppgift att få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning, hållbart fiske och förädling genom att tillhandahålla regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter. I samma syfte ska Krav bedriva en aktiv informationsverksamhet. Kravmärket på en produkt anger att den är framställd enligt Kravs kriterier. (wikipedia.org)
 10. Kryogener, som flytande kväve, används vidare för speciella kyl- och frystillämpningar. Några kemiska reaktioner, som de som används för att framställa de aktiva ingredienserna i läkemedlet statin, måste ske i låga temperaturer runt -100 °C. Särskilda kryotekniska kemiska reaktorer används för att avlägsna reaktionsvärme och tillhandahålla en lågtemperaturmiljö. Frysning av matvaror och bioteknologiska produkter som vacciner kräver flytande kväve och fryssystem. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.