Tolk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tolk, varianter, uttal och böjningar av tolk

Tolk synonym, annat ord för tolk, vad betyder tolk, förklaring, uttal och böjningar av tolk.

Synonym till tolk

Vad betyder och hur uttalas tolk

Tolk uttalas tolk och är ett substantiv -en -ar  person som översätter muntligt vid samtal; talesman för ngt  mätverktyg.

Ordformer av tolk

Singular

tolk
obestämd grundform
tolks
obestämd genitiv
tolken
bestämd grundform
tolkens
bestämd genitiv

Plural

tolkar
obestämd grundform
tolkars
obestämd genitiv
tolkarna
bestämd grundform
tolkarnas
bestämd genitiv

Tolk är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tolk på Engelska

 • interpreter - signer

Hur används ordet tolk

 1. En hemdator i början av 1980-talet hade i allmänhet några kilobyte ledigt minne för användarprogram (ZX80 hade 1 KB, ABC 80 16 KB arbetsminne), med möjlighet att expandera till några tiotal kilobyte, och en kassettbandspelare eller en diskettstation (den senare eventuellt ett dyrt tillval) som sekundärminne. Många modeller använde en TV som skärm. Många hemdatorer kunde kopplas till skrivare och modem. I datorns ROM fanns i allmänhet en BASIC-tolk. Många av datorerna hade plats för en insticksmodul för utvidgningar eller programvara. Tangentbordet var integrerat i datorlådan. (källa)
 2. I den grekiska mytologin var Hermes den budbärare som framförde gudarnas budskap till folket. Budskapen behövde dock översättas för att människorna skulle förstå dem och Hermes blev gudarnas tolk. (källa)
 3. Sedan år 1975 bedriver Sverige en politik som baserad på integration och har inslag av multikulturalism i praktiken. I Sverige innebär detta bland annat ett uttalat övergripande mål att invandrare ska kunna behålla sin kulturella särart och sitt hemspråk snarare än tvingas till exempel en språklig anpassning för att kunna ta del av det svenska samhällslivet. Av denna anledning har invandrare med annat modersmål än svenska rätt till bland annat gratis tolk/översättning i kontakt med svenska myndigheter och gratis hemspråksundervisning för alla och barn med annat modersmål än svenska. Liksom till övriga invånare ges även offentligt stöd till etniskt, religiöst, kulturellt eller språkligt enhetliga organisationer. (källa)
 4. Ersättning för tolk och översättning betalas av allmänna medel. (källa)
 5. Tomoya Kawakita hade både amerikanskt och japanskt medborgarskap, och dömdes för att ha arbetat som tolk i ett japanskt krigsfångeläger under andra världskriget. (källa)
 6. "Bokstäfr äre teckn, som mäd mångeledes hijt och dijt dragne streck, prickar ok linier liksom afcopiera tanckan ok dess tolk, språket." Samuel Columbus 1678. (källa)
 7. Under 1950-60-talen fick pacifismen stor uppmärksamhet genom de stora fredsmarscherna i England och Tyskland, Kampanjen mot atombomben (AMSA), värnpliktsvägran (VCO), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, civil olydnad och senare Plogbillsrörelsen. Många kända personer gjorde sig till tolk för fredsrörelsen, till exempel nobelpristagaren Linus Pauling och sångerskan Joan Baez. I Skandinavien hade (och har) fredsforskaren Johan Galtung och förlaget Pax stort inflytande. Även den svenska författaren Per Anders Fogelström var en engagerad pacifist. (källa)
 8. En syntaxanalyserare (engelska: parser) är ett datorprogram (eller komponent) som analyserar en dataström, för att få fram en tolkning av denna i en viss formell grammatik. En parser kan också kallas tolk på svenska. Parserkomponenter används inom många datorprogram där någon indata behöver tolkas, exempelvis för kommandoinmatning eller inläsning av datafiler. Parsrar används också inom språkteknologi för att tolka den grammatiska strukturen hos naturligt språk. (källa)
 9. Program skrivna i språk som Java kompileras till plattformsoberoende bytekod och kan därmed köras på alla plattformar som kan tolka denna. Oberoendet grundar sig på att programmen körs i en väldefinierad virtualmaskin, som tillhandahålls tillsammans med bytekodstolken. C# fungerar i princip på samma sätt, men själva virtualmaskinen är inte avsedd att fungera annat än i Windows. (källa)
 10. På nästa nivå kommer allmänna programspråk (engelska: general purpose computer languages) som till exempel C, Pascal och Java. I ett sådant språk motsvarar en sats eller instruktion normalt många instruktioner i maskinspråket. Till exempel kan satsen "saldo = tidigaresaldo - uttag, " motsvara maskininstruktioner för att hämta data från minnet till register, subtrahera innehållet i register och skriva tillbaka resultatet till minnet. Ett sådant program översätts, kompileras, till maskinkod av en kompilator eller interpreteras av en tolk. Ofta skiljer man också här mellan maskinnära språk som C och högnivåspråk där en större del av funktionaliteten beskrivs abstrakt. Högnivåspråk kan också användas som term för språk med högre abstraktionsnivå än assembler. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.