Tomrum synonym, annat ord för tomrum, vad betyder tomrum, förklaring, uttal och böjningar av tomrum.

Synonymer till tomrum

Vad betyder och hur uttalas tomrum

Tomrum uttalas tom|rum och är ett substantiv.

Ordformer av tomrum

Singular

tomrum
obestämd grundform
tomrums
obestämd genitiv
tomrummet
bestämd grundform
tomrummets
bestämd genitiv

Plural

tomrum
obestämd grundform
tomrums
obestämd genitiv
tomrummen
bestämd grundform
tomrummens
bestämd genitiv

Tomrum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tomrum

  1. Gratistidningar anslutna till Gratistidningarnas Förening (GTF) har i huvudsak ett lokalt material och distribueras direkt till hushåll och företag på orten. Gratistidningen är i många fall det enda lokala skrivna mediet på mindre orter och har kommit att fylla det tomrum som nedläggningen av mindre prenumererade lokaltidningar medförde. (wikipedia.org)
  2. Implosion är motsatsen till explosion, ett tomrum som plötsligt dras samman på grund av omgivande tryck eller andra ihopdragande krafter. (wikipedia.org)
  3. Ingenting kortform inget är ett begrepp som beskriver frånvaron av något, och är motsatsen till både allt och något. Begreppet förekommer inom discipliner som filosofi, teologi, matematik och fysik, men är inte detsamma som vakuum eller tomhet. Det är besläktat med tomrum, en avsaknad av substans och rymd. (wikipedia.org)
  4. Mycket av färgers symboliska betydelser kan härledas till människors gemensamma och direkta erfarenheter av världen omkring oss, och när det gäller svart så har de självklara associationerna med mörker, natt och tomrum att göra. Ofta leder dessa associationer till att ge färgen och färgordet en negativ innebörd, som i "svart lista", "svart humor" eller "svart marknad". I den västerländska kulturkretsen är svart dödens och sorgens färg, och enligt vissa forskare förknippas svart med negativa saker i många kulturer. Detta är dock inte allmängiltigt, och när det gäller till exempel kläder kan svart förmedla prestige och/eller en stark gruppidentitet. En positiv association, som i alla fall tidigare återfanns i en del av Indien, är synen på svart som det allra vackraste samtidigt som vitt var bärare av negativa associationer. (wikipedia.org)
  5. Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls. Ordet vakuum kommer från det latinska ordet vacuus, som betyder "tom". I ett teoretiskt perfekt vakuum finns inga materiapartiklar alls, vilket är omöjligt att uppnå i praktiken. I vardagslag betyder vakuum en volym där trycket är mycket mindre än atmosfärstrycket. Inom fysiken sägs en rymd befinna sig i vakuum, när trycket är mindre än en tusendel av atmosfärstrycket, vilket är användbart i många sammanhang som exempelvis i barometrar och katodstrålerör i TV-apparater. I vardagslag definieras även vakuum till att mena ett relativt måttligt undertryck, i sammanhang som till exempel vakuumslangar eller industriella vakuumpumpar, trots att dessa inte är i närheten av att åstadkomma vakuum i fysikalisk mening. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Tomrum Synonymer Betyder Uttal

Populärast: