Topologisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder topologisk, varianter, uttal och böjningar av topologisk

Topologisk synonym, annat ord för topologisk, vad betyder topologisk, förklaring, uttal och böjningar av topologisk.

Vad betyder och hur uttalas topologisk

Topologisk uttalas topo|log|isk [-å´g-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av topologisk

Böjning (i positiv) topologisk en ~ + subst. topologiskt ett ~ + subst. topologiska den/det/de ~ + subst.

Topologisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet topologisk

  1. Ett bra exempel på en karta utan skala, som inte är ett kartogram, är kartan över stationer i exempelvis Stockholms tunnelbana, som bäst uppfyller sitt syfte genom att vara mindre geografiskt noggrann och mer översiktlig för passagerarna. Detta är dock inte ett kartogram (eftersom det inte finns någon konsekvent avståndsmätning) utan en topologisk karta som också visar ungefärliga riktningar. De enkla kartor som finns på vissa lokaliseringsmärken är ytterligare exempel på den här typen av kartor. (wikipedia.org)
  2. I de grekiska och romerska retorskolorna undervisades i minneskonst, och författare, sådana som Cicero och Quintilianus, vitsordar på grund av egen erfarenhet den praktiska nyttan av dess metoder. Den antika mnemoniken var topologisk, det vill säga den sökte underlätta erinringen genom att binda minnesbilderna vid vissa ställen eller föremål i ett rum eller på en talarplats, så att man vid tanken på detta rum eller vid åsynen av de eller de föremålen skulle ha lätt att genom idéassociation i bestämd ordning framkalla de önskade minnena. Under medeltiden, då minneskunskaperna tillmättes så stort värde, omfattades naturligtvis minneskonsten med stort intresse. Man hade då till exempel en versifierad universalgrammatik, minnesverser för logikens regler och så vidare, och av Roger Bacon finns i Oxford en handskrift om minneskonsten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.