Torrmark Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder torrmark, varianter, uttal och böjningar av torrmark

Torrmark synonym, annat ord för torrmark, vad betyder torrmark, förklaring, uttal och böjningar av torrmark.

Vad betyder och hur uttalas torrmark

Torrmark uttalas torr|mark och är ett substantiv, böjs som ¹mark.

Ordformer av torrmark

Singular

torrmark
obestämd grundform
torrmarks
obestämd genitiv
torrmarken
bestämd grundform
torrmarkens
bestämd genitiv

Plural

torrmarker
obestämd grundform
torrmarkers
obestämd genitiv
torrmarkerna
bestämd grundform
torrmarkernas
bestämd genitiv

Torrmark är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet torrmark

  1. Arten är relativt ovanlig i vårt land, men är lättast att hitta i södra Sverige under perioden april-september då det är torrmark. I dessa områden brukar den gömma sig under stenar, där även dess föda finns i sniglar och maskar. Arten finns förutom i Sverige i stora delar av övriga Europa. (källa)
  2. I Mkomazi finns stora hjordar av giraffer, eland, koantilop,zebra, afrikansk buffel och elefanter . I parken finns några arter som är specialiserade på torrmarker, östafrikansk oryx och giraffgasell, som är ovanliga i övriga Tanzania, de hotade arterna svart noshörning och afrikansk vildhund. I Mkomazi har man konstaterat mer än 450 fågelarter exempelvis gampärlhöna, struts, koritrapp, sekreterarfågel, markhornkorp och blåkråka. (källa)
  3. Detta fortgick till Karl I:s regering, då man började att fälla skogen och omvandla området till betesmark och senare till torrmark och ödemark, med undantag för några trädgårdar nära vattendragen, såsom San Bernardino, la Castellana, Cantarranas och Maudes. Trädgårdarna i Santa Engracia, Eloina och La huerta de España var i bruk fram till början av 1900-talet. (källa)
  4. På Nygårdsängen finns det tre olika ekosystem, bland annat ängar, torrmark och våtmark. På den torra delen av naturreservatet finns även nya som gamla träd och buskar vilket gör att det finns ett speciellt djurliv där av myror, sniglar, andra småkryp som livnär sig på träden och det som faller ner från dem. Medan i de andra delarna av reservatet finns det salamandrar som trivs i det fuktiga träsket. Medan de allra minsta djuren såsom spindlar och även sniglar trivs bättre på ängen där de alltid är skyddade av högt gräs. (källa)
  5. Kilbiets lever i torrmarker rika på blommande växter som sand- och grustag samt grusdominerade alvarmarker, men också sanddyner och sandheder. Dess flygtid varar från mitten av juni till slutet av augusti, och arten besöker korgblommiga växter som väddklint och färgkulla samt kransblommiga växter som backtimjan. (källa)
  6. I Sverige förekommer den sällsynt i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland och Mälarlandskapen. Den har också funnits i Öster- och Västergötland, men är numera regionalt utdödär. De svenska populationerna ärödlistade som sårbara ("VU"). Främsta hoten är habitatförlust till följd av nedläggning av småjordbruk och igenväxning av torrmarker. Den kraftiga fragmenteringen av populationerna spelar också in. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.