Trång Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder trång, varianter, uttal och böjningar av trång

Trång synonym, annat ord för trång, vad betyder trång, förklaring, uttal och böjningar av trång.

Synonymer till trång

Andra språk

Trång på Engelska

  • tight, narrow - tight trousers, a cramped kitchen

Hur används ordet trång

  1. Hälsingland är ett inbyggarnamn och har betydelsen ”hälsingars land”. Hälsing i sin tur har tolkats som en kombination av ordet hals och efterleden inge, 'inbyggare'. Vad hals åsyftar har debatterats, emellertid har det inget med kroppsdelen att göra. De tolkningar som framförts har rört sig om antingen en trång del av vatten (jämför med Helsingborg-Helsingör), det vill säga ett smalt vattendrag, eller ett smalt landstycke. Ett flertal vattendrag har framförts, som till exempel tre havsvikar som i äldre tid trängde in i landskapet (Alir, Sundhed och Nordanstig) men likaså eden i Sundhed har angivits som möjlig rot. Den vanligaste uppfattningen är däremot att den hals som åsyftas är Bottniska viken och att befolkningen som bodde längs dess stränder, på ömse sidor, var hälsingar. Här har det också framhållits att Bottniska vikens smalaste del kallas för Kvarken, det vill säga ”strupen”. Utvecklingen från Halsing- till Helsing- härrör från det så kallade i-omljudet (jämför med den historiska förleden Jamt- i Jämtland) och dagens stavning med ä stammar från början av 1900-talet emedan bokstaven då var ”modärn”. I motsats till Helsingborg (som i 60 år stavades Hälsingborg) har stavningen av Hälsingland inte ändrats tillbaka. (wikipedia.org)
  2. Knoppsättningen gynnas av temperaturförändringen, men under blomningstiden får temperaturen inte understiga 15ºC, då missfärgas blommorna. Plantan bör ej heller byta växtmiljö då den blommar, då den tenderar att tappa alla blomknoppar, ibland är det tillräckligt att vrida krukan för att de skall falla av. Omplantering bör ske ett par månader efter blomning om krukan verkar trång. Julkaktusen är mycket lätt att sticklingsföröka, det är bara att vrida av några ledstycken, låta dem torka en vecka, sedan sätta dem i en kruka med fuktad kaktusjord. (wikipedia.org)
  3. Narvläder är hårsidan på läder och ordet narv används också för läderliknande mönster på andra material. Ordet är besläktat med engelskans narrow, ’trång’ (wikipedia.org)
  4. Risken för primär typ ökar av att ha haft tidig pubertet (menarche före 12 års ålder), inte ha fött barn, att vara rökare, att ha kraftiga menstruationer, av fetma och av att nära släktingar har dysmenorré. Om livmoderhalsen är trång, livmodern felplacerad eller det finns andra anatomiska egenheter ökar risken att drabbas. Eftersom smärtan handlar om att livmoderslemhinnan ska stötas ut, ökar också risken av att vara stillasittande och att inte få tillräcklig motion före utbrottet. (wikipedia.org)
  5. Principalen är orgelns huvudstämma och tillhör labialstämmorna. Dess mensur är varken trång eller vid, vilket ger en bärande ton med måttligt övertonsrik klang. Principalstämmorna försöker inte imitera andra instrument utan dess klang är specifik och utmärkande för just orgeln. (wikipedia.org)
  6. Spänningshuvudvärk, huvudvärk av spänningstyp är tillsammans med migrän en av de allra vanligaste orsakerna till huvudvärk hos barn och vuxna. Spänningshuvudvärken beskrivs som "en trång mössa", "tryck över tinningarna" eller "hela huvudet". Den beskrivs även som tryckande, tung och molande, dock inte som pulserande. Ibland kan den vara borta i flera timmar för att sedan, väldigt sakta, smyga sig tillbaka och vara ännu en period. De flesta människor drabbas någon gång i livet av spänningshuvudvärk. Denna form av huvudvärk är inte ihållande utan går oftast över efter någon eller några dagars smärta. Vissa patienter är dock svårt drabbade av ofta återkommande eller ibland daglig huvudvärk. I en befolkningsstudie fann man att nära 80 % drabbas av spänningshuvudvärk någon gång i livet medan omkring 3 % har kronisk spänningshuvudvärk, det vill säga minst 15 dagar per månad med huvudvärk. (wikipedia.org)
  7. Stenografi - från grekiskans stenos- trång och grafein -skriva, alltså, ihopträngd skrift eller kompakt skrift - är en skrivmetod för att kunna anteckna med hög hastighet. Skriften bygger på ett alfabet där tecknen har utformats för att vara särskilt snabbskrivna och lätt förbindbara: där vanlig handskrift använder flera staplar och slängar för varje enskild bokstav är stenografin mer ekonomisk. Varje streck representerar typiskt ett språkljud. Stenografin gör också bruk av förkortningar och symboler för att kunna skriva i hög hastighet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.