Trend Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder trend, varianter, uttal och böjningar av trend

Trend synonym, annat ord för trend, vad betyder trend, förklaring, uttal och böjningar av trend.

Synonym till trend

Vad betyder och hur uttalas trend

Trend uttalas trend och är ett substantiv -en -er.

Trend betyder:

Ordformer av trend

Singular

trend
obestämd grundform
trends
obestämd genitiv
trenden
bestämd grundform
trendens
bestämd genitiv

Plural

trender
obestämd grundform
trenders
obestämd genitiv
trenderna
bestämd grundform
trendernas
bestämd genitiv

Trend är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Trend på Engelska

  • trend - fashion trend(s)

Hur används ordet trend

  1. När sedan 1800-talet skred fram stödde flera trender den nya generationstanken, av ett samhälle uppdelat i olika kategorier människor baserat på ålder. Dessa trender var alla kopplade till modernisering, industrialisering, eller "förvästligande", som hade förändrat bilden av Europa sedan mitten av 1700-talet. En trend var en förändring i mentaliteten när det gällde tid och social förändring. Den växande betydelsen av upplysningens idéer gjorde att idén att samhället och livet kunde förändras, och att civilisationen kunde gå utvecklas vidare. Detta uppmuntrade sambandet mellan ungdom och social förnyelse och förändring. Politisk retorik under 1800-talet fokuserade ofta på ungdomens förnyande kraft genom rörelser som Det unga Italien, Unga Tyskland (Vormärzdiktarna), Sturm und Drang, the Den tyska ungdomsrörelsen, och andra romantiska rörelser. Vid slutet av 1800-talet hade de europeiska intellektuella accepterat de nya tankarna på en värld termer av generationer, och i termer av ungdomsrevolt och enmancipation. (källa)
  2. Tidigare kläddes väggar invändigt ofta med 1200 mm breda gipsskivor. Eftersom skivor i detta format ökar risken för belastningsskador går en trend mot 900 mm skivbredd och därmed regelavstånd c/c 450 mm. Enligt ovan är det svårt att i GDS-bygghandeln finna mineralullsskivor i passande bredd. Detta leder till att självbyggare tvingas skära ut passande bredd från bredare skivor, vilket innebär slöseri med naturresurser, onödiga kostnader samt sämre arbetsmiljö. (källa)
  3. Sedan mitten av 1900-talet har man även tävlat ponny på elitnivå och utvecklingen av ponnyer som mötte kraven på atletiska förmågor och som ändå var lugna och stabila i temperamentet som gjorde dem lätthanterliga blev en trend som håller i sig än idag. Bland annat utvecklades den brittiska och den tyska ridponnyn och idag har Sverige även börjat utveckla en svensk ridponny. (källa)
  4. Inlines är en typ av rullskridskor där samtliga hjul är monterade på rad, det vill säga i linje med varandra (eng. "in line"). Inlines blev en stor trend på 1990-talet. (källa)
  5. Klimatförändring är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt. När sådana iakttagna fluktuationer bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig över alltifrån decennier till miljontals år, talar man om klimatförändringar. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara antropogena. (källa)
  6. Kolanöt användes i tidiga varianter av coladrycker. Idag använder sig de allra flesta tillverkare av sådana drycker istället av konstgjord smaksättning, även om en trend mot återgång till användning av naturliga ämnen hellre än artificiella kan anas. (källa)
  7. Försvarsindustrin kan, beroende på land, bestå av privata företag, eller företag eller industrier som är helt eller delvis statligt ägda. En trend under senare decennier har dels varit att försvarsindustrin utvecklas i riktning mot multinationella företag (en trend som kommit senare än i många andra industribranscher), och dels att försvarsindustrin i ökad utsträckning säljer tjänster till försvarsmakterna. Dessa tjänster gäller exempelvis logistik och underhåll, som i viss utsträckning outsourcas till försvarsindustrin istället för att utföras av försvarsmakterna själva eller i annan statlig myndighetsregi. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.