Tung Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tung, varianter, uttal och böjningar av tung

Tung synonym, annat ord för tung, vad betyder tung, förklaring, uttal och böjningar av tung.

Synonymer till tung

Vad betyder och hur uttalas tung

Tung uttalas tung och är ett adjektiv -t -a, tyngre tyngst.

Ordformer av tung

Böjning (i positiv) tung en ~ + subst. tungt ett ~ + subst. tunga den/det/de ~ + subst. tunge den ~ + mask. subst. Komparation tyngre en/ett/den/det/de ~ + subst. tyngst är ~ tyngsta den/det/de ~ + subst. tyngste den ~ + mask. subst.

Tung är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Tung på Engelska

 • heavy - a tough job, a heavy bag, an onerous duty
 • major - big guns, a politician who wields a lot of clout

Hur används ordet tung

 1. En föregångare till geväret var den "lätta" hakebössan, halvhaken eller haken, (15–20 kg) som förekom i slutet av 1400-talet. På grund av vapnets vikt var man tvungen att ha särskilt skjutstöd. Under 1500-talet gjordes vapnet lättare och en avfyrningsmekanism (luntlås och senare hjullås) infördes. Haken kallades nu musköt men var fortfarande så tung att man måste använda en "gaffelkäpp" som stöd under pipan. Under 1600-talet gjordes musköten allt lättare så att de kunde användas utan gaffel. Då man omkr. 1700 allmänt införde bajonetter, utrustades musköterna med sådana liksom också med flintlås och man började kalla musköten gevär. Under 1810-talet och framåt började flintlåset successivt ersättas av slaglåset som gav säkrare tändning även i fuktigt väder då flintlåset ofta klickade, slaglåset gav också en snabbare tändning av drivladdningen i pipan. (wikipedia.org)
 2. Gong (kinesiska: 锣, pinyin: luó), på svenska oftast kallad gonggong, är ett kinesiskt slaginstrument som består av en rund metallskiva som hängts upp i en ställning. Ljud frambringas med en tung pukstock. Gong byggs i flera olika storlekar, vilket ger dem olika toner, och möjlighet till att spela melodier. Gong och dess närbesläktade varianter är vanligt förekommande över hela Asien. (wikipedia.org)
 3. De första egentliga granatkastarna (Minenwerfer) konstruerades före 1910 och avsågs närmast att användas vid anfall mot fästningar, förstöring av taggtrådshinder och dylikt. Den hade 25 cm kaliber och 100 kg tung granat med 500 meters skottvidd. 1911 konstruerades för fästningsförsvaret en medeltung pjäs om 17 cm kaliber, en 50 kilos projektil och 1000 meter skottvidd. Vid krigsutbrottet 1914 hade Tyskland dessutom färdigkonstruerad en för verkan mot levande mål avsedd, lätt granatkastare om 7,5 cm kaliber med 5 kilo projektil och 1300 maximiskottvidd. Dessa, senare förbättrade granatkastare hade eldrörsrekyl, räfflade lopp och laddades från mynningen. För Frankrike kom de tyska Minenwerfer som en obehaglig överraskning. Efter en rad försök framställdes dock även här granatkastare, canons de tranchée, skyttegravspjäser av ungefär samma verkningsförmåga som de tyska. De var dock i regel tyngre, utan eldrörsrekyl, slätborrade och hade vingstyrda projektiler. (wikipedia.org)
 4. Gravitation (av latin gravis = tung) även känd som tyngdkraft är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd. (wikipedia.org)
 5. Sedan urminnes tider skall man bemöta sin guru med samma respekt som gudarna. "Guru" är även titeln på sikhernas första tio heliga ledare. Alla hinduer har en så kallad guru som ofta spelar stor roll för de tillgivna hinduerna. Guru betyder inte endast lärare utan översätts även som ”tung” från sanskrit vilket påvisar vikten som läggs vid dessa män och kvinnor som erhåller speciella förmågor. En guru har en väldigt utvecklad andlig kapacitet som gör att de kan förmedla och lära ut till sina lärjungar om hur man når moksha, frihet från återfödelse. De lär även ut hur man uppnår ett visst andligt stadium, antingen i detta livet eller i ett annat. (wikipedia.org)
 6. Hamiltonstövaren har en rektangulär kropp som är smidig och kraftfull utan att verka tung. Den är något kortare i kroppen än finsk stövare och har ett elegantare huvud. Hamiltonstövaren är alltid trefägad med vita tecken och svart sadel. (wikipedia.org)
 7. Knoster är en tung slägga för stenarbete. Knoster är även benämning på ett mothåll, främst använt inom plåtslageri. (wikipedia.org)
 8. Enligt svenska trafikförordningen 1998:1276 måste helljus användas av bil, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I som framförs på väg när förarens synfält med hänsyn till fordonets hastighet annars inte är tillräckligt för att fordonet skall kunna föras säkert. När helljus används behöver inte halvljus eller främre positionsljus användas samtidigt. (wikipedia.org)
 9. I Europa kan man under medeltiden se en förändring av klingorna från främst huggvapen, till att mer bli stickvapen. Detta skedde i takt med att rustningarna blev vanligare och mer heltäckande senmedeltiden så att det inte längre var lika lätt att hugga mot någon oskyddad kroppsdel. Man tvingades istället att sticka motståndaren i glipor eller svaga punkter i rustningen. I Japan ledde samma utveckling till att spjutet blev den japanske riddarens (samurajen) främsta vapen vid rustad strid[källa behövs]. De japanska svärden fick böjda klingor som var ännu bättre lämpade för hugg och användes främst i strid utan rustning[källa behövs] (Dessa två påståenden är tveksamma - se diskussion). Under hela perioden har det dock funnits stora variationer i klinglängder och utformning. I exempelvis Indien fanns svärd som var böjda "åt fel håll" där eggen var på konkava kurvan och spetsen var tung för att få ett bättre moment vid hugg. (wikipedia.org)
 10. Thought struggle (Mao Tse-tung, 1929) (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.