Tvingad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tvingad, varianter, uttal och böjningar av tvingad

Tvingad synonym, annat ord för tvingad, vad betyder tvingad, förklaring, uttal och böjningar av tvingad.

Synonym till tvingad

Andra språk

Tvingad på Engelska

  • obligated, must, forced

Hur används ordet tvingad

  1. I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol, vilket innebär att i Sverige får vem som helst uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Däremot måste en offentlig försvarare, som ersätts med skattemedel, vara advokat. (källa)
  2. Ingen är tvingad att ta om hand om upphittade saker utom polisen. Om hittegodset tas om hand av upphittaren har denne rätt att lämna in det till polisen. Polisen har även rätt att kräva in hittegodset efter anmälan. Upphittaren ska anmäla sitt fynd så snart som möjligt, antingen till polisen eller till sakernas ägare, om denne är känd. Om det inte görs kan upphittaren dömas för fyndförseelse, till böter eller fängelse i maximalt två år. (källa)
  3. Romersk-katolska kyrkan och många ortodoxa kyrkor erkänner ibland men tillämpar däremot "upplösning" av äktenskap (den rätta termen är "ogiltigförklaring av äktenskap"). Ett äktenskap kan dock endast ogiltigförklaras om det kan konstateras att det ingåtts på ett felaktigt sätt (till exempel om någon av makarna kände sig tvingad att ingå äktenskap). I den protestantiska kyrkan tillåts skilsmässa. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.