Tyngd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tyngd, varianter, uttal och böjningar av tyngd

Tyngd synonym, annat ord för tyngd, vad betyder tyngd, förklaring, uttal och böjningar av tyngd.

Synonymer till tyngd

Andra språk

Tyngd på Engelska

 • weight, gravity - leaden weight, give substance to one', s words
 • weight

Hur används ordet tyngd

 1. Gravitation (av latin gravis = tung) även känd som tyngdkraft är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd. (wikipedia.org)
 2. Det nya med "Grållen", som den kom att kallas i Sverige, var den hydrauliska trepunktslyften med sin automatiska tyngdöverföring, vilket innebar att även en lätt traktor kunde dra förhållandevis stora redskap utan att slira. Metoden, som bygger på tryckavkänning i övre bärarmen, förhindrar att redskapet gräver ner sig i marken. (wikipedia.org)
 3. Gummiboll eller studsboll är en leksak av helgjutet gummi, normalt med en diameter av några centimeter. Gummits elasticitet ger bollen mycket goda studsegenskaper, vilket förstärks av det massiva gummits tyngd. Enligt WBBO (World Bouncy Ball Organization) innehar en kanadensare vid namn Jerry Bizzle världsrekordet i studsboll efter världsmästerskapet i Durban, Sydafrika. Tävlingen var den största genom tiderna av sitt slag, då det under fyra tävlingsdagar medverkade över 40 000 studsbollare från 76 olika länder. Övriga medaljörer vid mästerskapet var Kimmie Granath, Norge (silver) och Zackarias Blad, Sverige (brons). (wikipedia.org)
 4. Hagel bildas vid kraftig termik (stigande luftströmmar) i cumulonimbus-moln. Vattnet blir underkylt då de färdas högre upp i atmosfären och fryser till vid kontakt av kondensationskärnor. Haglen börjar växa allt mer då det underkylda vattnet kolliderar med iskärnan, på detta sätt bildas det olika skikt runt kärnan. Vid en viss tyngd börjar haglen att falla ner mot marken, de kan förstöra stora odlingar, speciellt inom den tempererade zonen. (wikipedia.org)
 5. De första hakebössorna var alldeles för tunga för att hållas upp med händerna, och rekylen var dessutom mycket kraftig. Därför försågs bössan med en hake eller pik undertill, därav namnet, vilken kunde hakas fast i ett stativ som både bar upp en del av vapnets tyngd och tog upp rekylen. Krigsfartyg hade ofta fästen för hakebössornas hakar längs relingen. På fartygen fanns även en vapentyp som kallades skeppshake vilket inte är detsamma som hakebössa, skeppshaken var ett betydligt tyngre vapen, en liten kanon. (wikipedia.org)
 6. Bäckmete bedrivs främst efter bäcköring och bäckröding i bäckar och mindre åar, leta upp en bäck gärna långt upp i skogen eller högt upp på ett fjäll eller långt ut på myren brukar man kunna finna stor bäcköring. Vid bäckmete används i regel ett relativt långt metspö med toppknuten lina. Mask används som agn och flöte används inte, utan krok tyngd och agn får driva i strömmen. Bäckmete är ett utpräglat smygfiske där det gäller att röra sig tyst och försiktigt för att inte skrämma fisken. Tänk gärna på att inte ha solen i ryggen därför att om din skugga syns på vatten ytan så blir fisken rädd och hugger inte. (wikipedia.org)
 7. Fjäderstyvheten påverkar fordonets höjd och fjädringsrörelser. Fordon som bär tunga laster har ofta styvare fjädrar för att kompensera för den extra tyngd som annars skulle trycka fordonsfjädringen i botten. (wikipedia.org)
 8. Listprofil är konturen av tvärsnittet av en list. Ordet används även som beteckning inom byggmaterialbranschen. Golv- och taklister, samt dörr- och fönsterfoder med frästa profiler kallas oftast för allmogelister. Lister användes före modernismens intåg ofta i arkitektoniska utsmyckningar och ornament, exempelvis kornischer, gesimser, samt kapitäl och baser till kolonner. Även möbler utsmyckades med lister. Lister kan även omsluta tyg eller papper i nedre änden av vepor vilket ger den tyngd och gör dem slätare. Exempelvis kan lister användas för affischer och gardiner. (wikipedia.org)
 9. En inlandsis enorma massa inverkar med ett stort tryck på jordskorpan som pressas ner av isens tyngd. Under den senaste nedisningen som skedde under Weichsel uppskattar man att inlandsisen var upp till 3–4 km tjock. Den bör då ha pressat ner jordskorpan drygt 1 000 meter eftersom jordskorpan har ungefär tre gånger större täthet än is. I takt med att isen försvinner uppstår en s.k. isostatisk landhöjning. Det vill säga en landhöjning som är 'passiv' och inte har uppkommit genom till exempel bergskedjebildning. Landhöjningen är som snabbast just när isen försvunnit, därefter avtar hastigheten exponentiellt. (wikipedia.org)
 10. Vintern 1871 blev så kall att Hamburgs hamn var tvungen att stänga i 60 dygn på grund av isläggning. Till följd av de förluster detta innebar ansåg man att behovet fanns av något slags fartyg med starkt skrov samt stor maskinstyrka som skulle krossa isen så att de vanliga handelsfartygen skulle kunna komma in i hamnen även under mycket stränga vintrar. En tävling utlystes för att avgöra hur detta fartyg skulle se ut och priset vanns av fartygskonstruktören Ferdinand Steinhaus, vars grundidéer tillämpas än idag. Man behövde en båt med ett starkt skrov och en kraftig maskin, stäven skulle vara sluttande så att massa och kraft samverkar för att bryta isen genom att man kör upp fartyget på isen, vars tyngd sedan bryter sönder den. Det var även lämpligt att fartyget skulle ha ett längd–bredd-förhållande på 4:1 för att minska plana ytor för isen att trycka på. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.