Undsättning synonym, annat ord för undsättning, vad betyder undsättning, förklaring, uttal och böjningar av undsättning.

Synonymer till undsättning

Undsättning översättning

Engelska

rescue
relieve, succour, come or hurry or rush to the rescue

Hur används ordet undsättning

  1. Särskilt i äldre tid har ett krigstillstånd normalt inletts med att ett land förklarar krig mot ett annat. Eftersom folkrätten under 1900-talet har förbjudit angreppskrig, så har sådana formella krigsförklaringar blivit ovanliga och krigförande länder försöker i stället att skylla på varandra för krigets början och påstå att den andra parten inledde fientligheter utan krigsförklaring. En krigsförklaring kan dock även utfärdas av ett land som har blivit angripet eller som vill komma till ett angripet lands undsättning. (wikipedia.org)
  2. Livräddning är en handling som involverar undsättning, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Det syftar ofta på vattensäkerhet, men kan även innefatta räddning ur vak, översvämning eller annat prehospitalt arbete. (wikipedia.org)
  3. En vasall kunde vara frivillig eller med en god relation, exempelvis när barnen till en kung får olika förläningar inom ett rike, medan äldste sonen får ärva faderns tron, eller som en belöning för en stor gärning mot herren, exempelvis undsättning i krig. Ett vasallskap kunde också vara påtvingat av en yttre makt, som använde de existerande lokala härskarna för praktisk administration, och de fick behålla sin position, mot att de offentligt erkände sin underdånighet och gav sin tribut, ofta årligen. Vid uteblivande av betalning, kunde herren tåga in med en armé och konfiskera värdet av tributen eller fängsla vasallen, och kanske vandalisera hans huvudstad. (wikipedia.org)
  4. Den 10 september började ryssarna förskansa sitt läger, och den 18:e uppfordrades fästningen, men kommandant Henning Rudolf Horn svarade nekande, och avslog sedan ryska stormningar såväl den 20 som den 21 och den 22 september. Ryssarna började därför den 1 oktober öppna sina löpgravar och hade med dem hunnit nästan ända fram till kontereskarpen, då den svenska armén under Karl XII själv kom till undsättning, och belägringen upphävdes. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Undsättning Synonymer Betyder Uttal