Uppsägning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppsägning, varianter, uttal och böjningar av uppsägning

Uppsägning synonym, annat ord för uppsägning, vad betyder uppsägning, förklaring, uttal och böjningar av uppsägning.

Synonym till uppsägning

Vad betyder och hur uttalas uppsägning

Uppsägning uttalas upp|säg|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av uppsägning

Singular

uppsägning
obestämd grundform
uppsägnings
obestämd genitiv
uppsägningen
bestämd grundform
uppsägningens
bestämd genitiv

Plural

uppsägningar
obestämd grundform
uppsägningars
obestämd genitiv
uppsägningarna
bestämd grundform
uppsägningarnas
bestämd genitiv

Uppsägning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Uppsägning på Engelska

  • notice - dismissal

Hur används ordet uppsägning

  1. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresgästen eller hyresvärden. Uppsägningstiden är en kalendermånad för hyresgästen och tre eller sex kalendermånader för hyresvärden. Ett hyresavtal skall sägas upp skriftligen och bevisligen (eller så som bestäms om stämning) och så att grunden för uppsägningen anges. En uppsägning som inte fyller formkraven är utan verkan. Om uppsägningen är oskälig för hyresgästen och hyresvärden inte har en godtagbar orsak till uppsägningen kan domstol förklara den vara utan verkan. Samma gäller om grunden för uppsägningen är en oskälig hyreshöjning. Uppsägning som inte följt god sed kan också ge hyresgästen rätt till skadestånd. (wikipedia.org)
  2. Jordbruksarrende finns av två typer, gårdsarrende och sidoarrende, skillnaden är väsentligen att i gårdsarrendet ingår bostad för arrendatorn, då ju denne inte bara har sin utkomst från arrendestället har han ett mycket starkt besittningsskydd och en ev. uppsägning tar många år att genomföra. (wikipedia.org)
  3. Ansökan om tjänstledighet kan inte utgöra grund för uppsägning eller avsked, men om arbetsgivaren följer turordningsreglerna är det möjligt att bli uppsagd under pågående tjänstledighet på grund av arbetsbrist. (wikipedia.org)
  4. Korttidsarbete är en reglering av arbetstid för att möta tillfällig arbetsbrist hos ett företag, som ett alternativ till uppsägning. Det finns olika system för korttidsarbete, där offentlig sektor i vissa fall betalar ut ersättning för löneminskningen. (wikipedia.org)
  5. Vid uppsägning enligt 7 § LAS fordras att uppsägningen är sakligt grundad. Den anses inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. (wikipedia.org)
  6. Det pantsatta skuldebrevet kan vara utställt av samma person som omslagsreversen men är i regel utfärdat av annan. Omslagsreverser användes mycket inom sparbanksrörelsen och var då bäraren av skuldförbindelsen mellan låntagaren och banken. Det tjänade då bl.a. till underlag för anteckningar om gjorda avbetalningar, ränlelikvider, uppsägning o.d., vilka då ej belastade utrymmet på inteckningsrevers-hypoteket. (wikipedia.org)
  7. Uppsägning är ett begrepp använt inom arbetsrätt och avtalsrätt, innebärande att ena parten i ett avtalsförhållande avser att genom uppsägning få avtalsförhållandet att upphöra. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.