Uppsikt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppsikt, varianter, uttal och böjningar av uppsikt

Uppsikt synonym, annat ord för uppsikt, vad betyder uppsikt, förklaring, uttal och böjningar av uppsikt.

Synonymer till uppsikt

Vad betyder och hur uttalas uppsikt

Uppsikt uttalas upp|sikt och är ett substantiv -en.

Uppsikt betyder:

Ordformer av uppsikt

Singular

uppsikt
obestämd grundform
uppsikts
obestämd genitiv
uppsikten
bestämd grundform
uppsiktens
bestämd genitiv

Uppsikt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Uppsikt på Engelska

 • supervision - supervise work

Hur används ordet uppsikt

 1. Franz Neruda engagerade sig i brunnens musikaliska liv, inte som cellist utan till blåsarna tillfogade han en triangel. Instrumentet "förfärdigades under hans egen uppsikt av en smed i Medevi och trakterades regelbundet varje kväll av honom själv". Han syns på Gustaf Näsströms foto från 1890-talet som annars visar en blåsarkvintett med en klarinett bredvid de fyra bleckblåsare, samt bas- och tenortrummor . På Brunnsorkesterns foto daterat 1912 ser vi vad som förmodligen är sex bleckblåsare i uniform samt två yngre civilklädda trummspelare, bass och tenor . (wikipedia.org)
 2. Vissa tumörer växer tillräckligt långsamt, så att allt som behövs är att hålla tumören under uppsikt. Det sker forskning på behandlingar som utnyttjar personens egna immunsystem. (wikipedia.org)
 3. I slutet av 1700-talet började ett skifte mot högertrafik att äga rum i en del länder, bland annat i USA där kuskar börjat köra större fraktvagnar dragna av hästspann. Det fanns inget förarsäte, så kusken satt på den bakre, vänstra hästen, så han kunde sköta piskan med högerhanden. Det föll sig då naturligt att köra på den högra sidan av vägen, då kusken kunde hålla uppsikt över hjulen på mötande ekipage. Det skedde också en lagändring i Frankrike efter franska revolutionen, där man ändrade många regler. Under Napoleons styre spred sig högertrafiken till fler länder. (wikipedia.org)
 4. Observation, detsamma som iakttagelse, uppsikt, att se och iaktta uppmärksamt, särskilt i samband med en undersökning. (wikipedia.org)
 5. Grant följde en påstådd "fredspolitik" som en möjlig lösning av konflikten. Den innehöll bland annat en förflyttning av olika stammar från deras ursprungshem till landområden som etablerades specifikt för att bosättas av dem. Den innebar även ett byte av regeringsrepresentanter mot religiösa män nominerade av kyrkorna, för att ha uppsikt över indianbyråerna på reservaten och för att kunna lära ut kristendom till stammarna. Kväkarna var speciellt aktiva inom den här politiken. Det slutliga målet var att förbereda stammarna inför ett medborgarskap i USA. (wikipedia.org)
 6. Inspektorsposten tillkom i Uppsala år 1663 som ett sätt för universitetet att hålla uppsikt över studenterna, detta sedan man insett att de försök som gjorts att förbjuda nationsväsendet var fruktlösa. (wikipedia.org)
 7. I Polen är kantarellen rödlistad som "under uppsikt", i Österrike är den listad som "sällsynt" och "potentiellt hotad" och i Tyskland och Nederländerna är den "sårbar" och riskerar att bli hotad i framtiden. (wikipedia.org)
 8. På äldre lastfartyg fanns oftast kommandobryggan mitt i fartyget i den centrala överbyggnaden (three-Island-type på grund av att förskeppet (backen), överbyggnaden midskepps och akterdäcket (poopen) var uppbyggda över däckshöjd). Senare flyttade överbyggnaden akteröver och lämnade plats för lastluckor i hela fartygets längd samtidigt som man från kommandobryggan fick bättre uppsikt över fartyget. En modern tendens är att kommandobryggan även på lastfartyg flyttar framåt, liksom på färjor och kryssningsfartyg. På en öppen, mindre bilfärja ligger kommandobryggan midskepps, men iblsand förskjuten sidlängs ända till ena relingen. (wikipedia.org)
 9. Ett av de mest betydande sidenväverierna vid denna tid var Fritz-Renats manufaktur. Advokatfiskalen Jonas Fritz grundade 1734 en manufaktur, som 1737–49 drevs av hans änka Elisabeth Fritz, som sysselsatte 65 vävare vid 24 vävstolar under uppsikt av en mästare i sidenvävargården eller Fritziska vävargården vid Surbrunnsgatan. Hon gifte 1739 om sig med Johan Gustaf Renat, varvid företaget bytte namn. Företaget köptes senare av Koschell &, Conradi och drevs av Abraham Westman till 1790 och hans änka Anna Maria Westman till 1801: när sonen Peter Gustaf Westman tog över hade dock företaget knappt 18 anställda kvar. (wikipedia.org)
 10. Av de gamla lands- eller länsallmänningarna finns nu inga kvar. Sedan den ekonomiska uppfattningen ändrats, medgav kunglig förordning den 21 juni 1894 inte längre delning av häradsallmänning. De skulle tillhöra jordägarna av mantal inom häradet och förvaltas för delägarnas räkning av allmänningsstyrelser under uppsikt av Skogsvårdsstyrelsen enligt fastställda hushållningsplaner. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.