Uppta synonym, annat ord för uppta, vad betyder uppta, förklaring, uttal och böjningar av uppta.

Synonym till uppta

Vad betyder och hur uttalas uppta

Uppta uttalas upp|ta äv. åld. upp|taga och är ett verb (lös eller fast sammansättning), böjs som ta.

Uppta betyder:

Ordformer av uppta

Aktiv

uppta
infinitiv
upptar
presens
upptog
preteritum
upptagit
supinum
upptagande
presens particip
uppta
imperativ

Passiv

upptas
infinitiv
upptas
presens
upptogs
preteritum
upptagits
supinum

Perfekt particip

upptagen en
~ + subst.
upptaget ett
~ + subst.
upptagna den/det/de
~ + subst.
upptagne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

upptaga
infinitiv
upptager
presens
upptag
imperativ

Alternativa böjningsformer passiv

upptagas
infinitiv
upptages
presens
upptags
presens

Uppta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet uppta

  1. Bruket att uppta i barns ställe går synnerligen långt tillbaka i tiden och har förekommit hos de flesta folk. Den moderna etnologiska forskningen har jämfört adoptionen med rättsverkningarna av de s.k. gruppäktenskapen, där barnen tillhörde hela gruppen gemensamt, men efter hand upptogs i dess särskilda familjer utan hänsyn till biologiskt släktskap. Grunden till ett dylikt upptagande var inte bara önskan att ha barn, utan framför allt att förplikta den adopterade att utföra den religiösa offertjänst, som tillhörde familjen och som ofta stod i sammanhang med föreställningarna om livet efter detta och den avlidnes ro i graven (wikipedia.org)
  2. Köttet äts ej, men levern, som kan uppta en tredjedel av kroppsvikten, tas till vara. Ur levern utvinns olja av hög kvalitet, som används för tillverkning av kosttillskott. Förr användes den även som smörjmedel. Svansen bryts lätt av i fångsredskap. Havsmus som varit bifångst har ofta kasserats direkt genom att kastas tillbaka i havet. Främst danska fiskare har emellertid kring sekelskiftet 1999/2000 börjat landa havsmus. Den används även som huskur mot sticksår. (wikipedia.org)
  3. Anm.: Höjden Z i figur (1) motsvarar den maximala "sughöjd" som en centrifugalpump eller deplacementpump kan arbeta med som "suger" från en vätskeyta som utsätts för atmosfärstrycket. Se figur (2). "Sugeffekten" är i själva verket en tryckdifferenseffekt. En vätska kan i praktiken aldrig uppta en dragkraft utan det är skillnaden mellan atmosfärstrycket och trycket vid pumpens inlopp som ger upphov till en strömning i sugledningen. Vätskan i "sugledningen" är hela tiden utsatt för ett positivt tryck. På samma sätt erhålls en tryckdifferenseffekt med hävertverkan när vätskepelaren i den högra vertikala delen av röret i figur (1) sätts i rörelse på grund av gravitationskraften. Då skapas en tryckskillnad i röret som leder till att vattnet börjar strömma och fylls på med nytt vatten från behållaren med hjälp av rådande lufttryck på vätskeytan i behållaren så länge det finns en höjdskillnad H. Ju större höjdskillnaden H är desto kraftigare blir häverteffekten. (wikipedia.org)
  4. Jersey har låga skattesatser jämfört med EU. På båtarna till/från ön råder skattefrihet. Inkomstskatten på 20% betalas på inkomster som kommer från ön sedan den ockuperats under andra världskriget av Tyskland. 5% moms läggs på varor, vilket gör dyrare varor särskild åtråvärda att köpa på ön. Dock kan det land som en resenär kommer till uppta tull. (wikipedia.org)
  5. Den äldsta kända svenska jordeboken är Vårfruberga klosters jordebok vars äldsta avsnitt är från 1100-talets slut och från 1400-talet finns flera exempel, Vadstena klosters jordebok från omkring 1500, Arvid Trolles jordebok från 1490-talet och Erik av Pommerns från 1413. Gustav Vasa lät med början från tidigt 1530-tal upprätta årliga jordeböcker över sina och Kronans egendomar som senare kom att uppta även skatte- och frälsehemman. På 1690 utökades listan med ytterligare egendomar och blev då ett fullständigt fastighetsregister. Nya större revideringar skedde 1825 och 1884. (wikipedia.org)
  6. Kopparsulfat, alternativt koppar(II)sulfat, är ett vitt salt med den kemiska beteckningen CuSO4. Kopparsulfat består av kopparjoner och sulfatjoner. Kopparsulfat kan framställas genom att låta svavelsyra reagera med koppar(II)oxid eller med kopparskrot under samtidig luftgenomblåsning. Saltet har en mycket stark benägenhet att uppta vatten varvid det bildar ett så kallat pentahydrat, CuSO4•5H2O. Som mineral kallas pentahydratet chalkantit men kan då även innehålla Fe, Zn, V, Co, Mg. (wikipedia.org)
  7. Ryggradens S-form och dess växlande uppbyggnad av hårda och mjuka element gör att den är rörlig, elastisk och kan uppta elastisk energi som strävar efter att föra den tillbaka till neutralställningen. Stötdämpningen bidrar till att skydda synen, balansorganet och hjärnan. En av de frekvenser som systemet tål sämst ligger i området 4-6 Hz. Maskinbuller och dylikt som ligger i det frekvensområdet betecknas som arbetsbelastning. (wikipedia.org)
  8. Moderna kupolformade konstruktioner, som till exempel geodetiska kupoler, är inte valv i egentlig mening eftersom de förutom tryckkrafter också kan uppta dragkrafter. (wikipedia.org)
  9. Långhuset byggdes med ett antal pålrader – dels längs långsidorna och gavlarna, dels bärande pålar inuti huset. Olika takstolskonstruktioner avlöste varandra. Det långa inre rummet kunde uppta hela husets längd eller delas av i olika avdelningar. (wikipedia.org)
  10. Något man kan göra för att förhindra pricksjuka är att se till att äppelträdet har en gedigen vattentillgång under hela odlingssäsongen, samt att se till att tillföra kalk till trädets jord, och inte tillföra för mycket kalium, då det gör det svårare för trädet att uppta kalcium. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Uppta Synonymer Betyder Uttal