Uppvaktning synonym, annat ord för uppvaktning, vad betyder uppvaktning, förklaring, uttal och böjningar av uppvaktning.

Synonym till uppvaktning

Vad betyder och hur uttalas uppvaktning

Uppvaktning uttalas upp|vakt|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av uppvaktning

Singular

uppvaktning
obestämd grundform
uppvaktnings
obestämd genitiv
uppvaktningen
bestämd grundform
uppvaktningens
bestämd genitiv

Plural

uppvaktningar
obestämd grundform
uppvaktningars
obestämd genitiv
uppvaktningarna
bestämd grundform
uppvaktningarnas
bestämd genitiv

Uppvaktning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet uppvaktning

  1. Ett hov är en furstlig persons uppvaktning och betjäning. Ursprungligen utgjorde en monarks hov hela statsmakten. Anställd personal vid ett hov kallas för en hovstat. (wikipedia.org)
  2. Gratulationskort – ett kort för uppvaktning på födelsedagar med mera (wikipedia.org)
  3. Kryckeståt kallas en svensk tradition av uppvaktning i samband med lysningen. Namnet anspelar på att folkhumorn uttryckte det som att de förlovade "ramlat ned från predikstolen" i samband med att lysningen lästs upp i kyrkan och nu behövde käpp och krycka. (wikipedia.org)
  4. Hos tvåkönade arter förekommer ofta könsroller, det vill säga beteenden eller sociala roller som förknippas med det ena eller det andra könet. Sådana beteenden och roller kan handla om uppvaktning och strukturer för partnerval, statusskapande och -relaterade handlingar, arbetsfördelning ifråga om vård av avkomma och anskaffning av föda. (wikipedia.org)
  5. I Norden är manskören en tradition som härstammar från början av 1800-talet och som växte fram bland studenterna vid Uppsala universitet, och något senare vid Lunds universitet, under skandinavismens och nationalromantikens tidevarv. Begynnelsen brukar anges till den 24 oktober 1808 när uppsalastudenterna offentligt sjöng sången Under Svea banér för första gången i en uppvaktning för generalen Mauritz Klingspor. Omkring 1830 kan man säga att det börjar finnas manskörer i organiserad form. Allmänna Sången (egentligen Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförening) i Uppsala innebar att studenter från alla studentnationer samlades och sjöng tillsammans och regelbundna repetitioner finns belagda från just året 1830. Inom de enskilda studentnationerna hade dock mindre körer existerat sedan 1820-talet. I Lund verkade från 1830-talet Otto Lindblad i Lunds Studentsångförening som dirigent och kompositör, och man reste där ofta till Köpenhamn och umgicks med de danska studenterna varvid traditionen spreds dit. Redan 1829 organiserades en manskör inom ordenssällskapet Par Bricole i Stockholm och dess manskör, Den bacchanaliska kören, är idag förmodligen den äldsta oavbrutet existerande manskören i Norden. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Uppvaktning Synonymer Betyder Uttal