Urval Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder urval, varianter, uttal och böjningar av urval

Urval synonym, annat ord för urval, vad betyder urval, förklaring, uttal och böjningar av urval.

Synonymer till urval

Andra språk

Urval på Engelska

 • choice - random selection
 • selection - assortment, a selection of poems

Hur används ordet urval

 1. Även inom datorspel delas spel ofta in i genrer. Speltyperna kan till exempel vara strategi, förstapersonskjutare eller arkad. Nedan följer en ett urval av genrer inom datorspel. (källa)
 2. Mycket kan inte sägas om en gemensam kemisk struktur inom hallucinogena droger då de olika preparaten ser väldigt annorlunda ut. Förklaringen till olikheten mellan de olika drogernas molekyler, är att det som definierar denna typ av droger är effekterna och upplevelsen av drogen, och inte vilken sorts receptor den binder, som i exempelvis opioidernas fall. Detta gör att det finns ett brett urval av molekyler som kan klassas som hallucinogener då effekterna som skapas av hallucinogener består av ett väldigt stort spann. (källa)
 3. Helpension innebär att tre mål mat - frukost, lunch och middag - är inkluderat i priset för en hotellvistelse eller motsvarande. Helpension garanterar inte helt fria val av måltider, utan enbart att någon form av måltid ingår. Normalt ingår endast ett begränsat urval drycker, så gott som aldrig alkoholdrycker. (källa)
 4. Skägg anses vara en sekundär könskarakteristiska och är starkt förknippat med manlighet. En undersökning visade att kvinnor bättre tycker om män med helskägg än om slätrakade män. Kvinnorna enligt denna studie ansåg att skäggiga män generellt sett sågs som mer sympatiska och sexigare. Detta resultat kunde förklaras dels genom att männens ansiktsdrag doldes av skägget vilket gjorde att de tillskrevs mer subjektiva egenskaper, men även studiens urval av kvinnor. (källa)
 5. Som ett svar på den moraliskt inriktade klassiska undervisningen växte det under 1900-talet fram en vilja att hantera ämnet på ett fackmannamässigt och objektivt sätt. Problemet blev då att hantera mängden material, eftersom det inte fanns avgränsande värderingar om vad som var viktigt så infogades nya forskningsresultat till det tidigare materialet utan att något annat valdes bort. Detta resulterade i att även om ansatsen var progressiv så valde ändå många att använda de klassiska urvalsramarna för att på något sätt organisera mängden fakta. Med tiden har dock tekniker för urval vuxit fram som resulterat i att historien delats upp i de epoker vi kan se i de flesta läromedel för historia. (källa)
 6. Ett urval i alfabetisk ordning. (källa)
 7. För Sverige sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över hushållens ekonomi, genom att räkna samman individer med samma folkbokföringsadress (tidigare mantalskrivning). En av undersökningarna, "Hushållens utgifter" (HUT) har genomförts 1958, 1969, 1978, 1985, sedan med tre års mellanrum och årligen sedan 2003. HUT baserar sig på ett representativt urval av 4 000 hushåll, vars utgifter studeras i detalj och sammanställs i tabeller och rapporter. Antalet hushåll i Sverige kan variera beroende på beräkningsmetod. Enligt Folk- och bostadsräkningen 1990 fanns det 3,83 miljoner bostadshushåll i Sverige. För 2007 redovisar SCB tre värden: 4,47 miljoner kosthushåll, 4,97 miljoner familjeenheter enligt undersökningen Hushållens ekonomi (HEK) eller 4,86 miljoner RTB-familjer. . SCB har definierat nio olika hushållstyper varav den vanligaste, 37,7 procent av alla hushåll i slutet av 2013, är Ensamstående utan barn. (källa)
 8. Informationssökning levererar en mängd dokumentreferenser till användare för vidare urval. Sökmotorer är den kanske vanligaste tillämpningen av informationssökningsteknologi. (källa)
 9. Det praktiska inköpsarbetet består ofta av analyser, leverantörssökning, upphandlingsförfrågningar och urval, baserade på företagets inköpsstrategier. En viktig del i inköpsarbetet är förhandling, där avtal förhandlas fram mellan köpare och leverantör. Många inköpsavdelningar hanterar även administrativa uppgifter såsom granskning av fakturor, bevakning av leveranser och avropsbeställningar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.