Utdrag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utdrag, varianter, uttal och böjningar av utdrag

Utdrag synonym, annat ord för utdrag, vad betyder utdrag, förklaring, uttal och böjningar av utdrag.

Synonym till utdrag

Vad betyder och hur uttalas utdrag

Utdrag uttalas ut|drag och är ett substantiv -et; pl. utdrag.

Ordformer av utdrag

Singular

utdrag
obestämd grundform
utdrags
obestämd genitiv
utdraget
bestämd grundform
utdragets
bestämd genitiv

Plural

utdrag
obestämd grundform
utdrags
obestämd genitiv
utdragen
bestämd grundform
utdragens
bestämd genitiv

Utdrag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Utdrag på Engelska

  • excerpt, extract

Hur används ordet utdrag

  1. Artikel 11 handlar om att digitala webbplattformar, ska ge "skälig och proportionell ersättning" till medier vars material, till exempel längre utdrag av nyhetsartiklar, delas vidare via plattformen. (källa)
  2. Utdrag från universitets- och högskoleregistret. (källa)
  3. Makulering innebär att man förstör eller på något sätt ogiltigmärker ett föremål, så att det inte kan användas igen. Det kan vara en biljett som konduktören river sönder eller som stämplas i en automat, ett pappersdokument som man strimlar med en dokumentförstörare, ett frimärke som man stämplar med en poststämpel. Med biljetten och frimärket tjänar makuleringen det dubbla syftet att dels göra värdemärket giltigt för den gången det stämplas (eller motsvarande), dels förhindra att det används flera gånger, så att den som har sålt det förlorar inkomster. Dokumentförstöraren används bland annat för att säkerställa att känsliga uppgifter inte kommer i fel händer, till exempel utdrag ur polisens straffregister. (källa)
  4. Ordet psalmbok används i regel om officiell, av kristet samfund antagen, sångsamling. Vid tryckning tillfogas ofta en samling böner samt utdrag ur samfundets evangeliebok och kyrkohandbok. (källa)
  5. Under Karl XII:s tid bestämdes infanteriregementets normalstyrka till 8 kompanier och 1 200 man, kavalleriregementets till 8 kompanier och 1 000 man. På grund av 1634 års riksdagsbeslut fick svenska armén 1636 en fast indelning i regementen med nyssnämnda styrka. Vid slagordningens uppgörande fäste man ännu föga avseende vid regementsindelningen. Först på 1700-talet blev detta vanligt. - Infanteriregementet utgjordes i början av 1900-talet i de flesta arméer av 3 bataljoner. Artilleriregementet motsvarade i allmänhet en infanteridivision (fördelning) och räknade 6-12 batterier (Utdrag ur Nordisk Familjebok). (källa)
  6. Från 1835 fanns rulla för de flesta år, kallad "Svenska arméns anciennitets tour- och rangrulla" till 1873, "Svenska arméns rulla, innefattande officers- och civilpersonalen" till 1875, "Rullor över svenska krigsmagten till lands och sjös, innefattande officers- och civilpersonalen" till 1892 samt därefter "Svenska arméns rulla, innefattande officerare, civilmilitär personal av officers rang (tjänsteställning) och civilpersonal, jämte utdrag ur Svenska flottans rulla" fram till 1989. (källa)
  7. 2012: Det amerikanska radioprogrammet This American Life sände i januari avsnittet "Mr. Daisey and the Apple Factory" med utdrag från Mike Daiseys föreställning som en exposé av förhållanden vid en Foxconnfabrik i Kina. När det visade sig att uppgifterna inte stämde ägnade de ett helt avsnitt, "Retraction", åt att korrigera uppgifterna och undersöka vad som hade gått fel i arbetet som ledde fram till det tidigare avsnittet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.