Utkant Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utkant, varianter, uttal och böjningar av utkant

Utkant synonym, annat ord för utkant, vad betyder utkant, förklaring, uttal och böjningar av utkant.

Synonymer till utkant

Vad betyder och hur uttalas utkant

Utkant uttalas ut|kant och är ett substantiv.

Ordformer av utkant

Singular

utkant
obestämd grundform
utkants
obestämd genitiv
utkanten
bestämd grundform
utkantens
bestämd genitiv

Plural

utkanter
obestämd grundform
utkanters
obestämd genitiv
utkanterna
bestämd grundform
utkanternas
bestämd genitiv

Utkant är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Utkant på Engelska

  • outskirts - fringe, border, on the outskirts of the town

Hur används ordet utkant

  1. en kvadratmeter gatsten väger drygt 200 kilogram (genomsnittsstenen är en kubikdecimeter stor och kubformad) vilka sattes ut för hand. 1953 var exempelvis hela dåvarande Rikstvåan belagd med gatsten. I mitten av vägen lades ett lager kol som mittlinje vilket gav vägarna ett karaktäristiskt "ormskinnsmönster". Efterkrigstidens höjda kostnader för arbetskraft, asfaltens positiva egenskaper, bland annat ansågs den betydligt regnsäkrare (inte hal som gatsten) ledde till att de gatstensbelagda landsvägarna asfalterades efter hand. I många fall lades ett lager asfalt ovanpå gatstenslagret. Antalet landsvägar som är gatstensbelagda är numera fåtaliga. Ett exempel är Kristianstadsvägen/Riksväg 9 i Simrishamn från Tobisvik i stadens utkant in till centrum. (wikipedia.org)
  2. Hundkäx är en ganska storväxt (50–150 centimeter) bienn eller kortlivat flerårig ört med en kraftig, om än spröd, kraftigt grenad och ihålig stjälk. Stjälken är upprätt, fårad och nedtill hårig. Blommorna är små, vita till gräddvita, och samlade i flera blomställningar som blommar i maj-juni. Blomställningen är en dubbel flock sammansatt av 7–16 flockskaft som övergår till småflockar med 4–8 blommor. Hundkäx saknar allmänt svepe men har enskilt svepe av 3–7 svepeblad med håriga bladkanter. Blommor i allmänhet större i flockens utkant. Frukten är långsträckt, glänsande svartbrun, 8–10 millimeter och har ett kort spröt. Bladen är två till tre gånger parflikiga med en triangulär bladskiva som ofta uppfattas som grönglänsande. Bladskaften är ej ihåliga och hjärtformade. Roten är en något grenad 10–15 centimeter lång pålrot. (wikipedia.org)
  3. Klockarebackens kapell ligger i Höörs västra utkant på gränsen mot Stenskogen och är ett verk av Bernt Nyberg. (wikipedia.org)
  4. Nordens största population av kungsängslilja finns just på Kungsängen, som utgörs av sanka slåtterängar i Uppsalas södra utkant, längs med Fyrisåns östra strand. Kungsängsliljan fanns etablerad på Kungsängen senast från och med 1742 och 1745 omnämns växtplatsen av Linné i Flora Suecia. (wikipedia.org)
  5. I den sockenkärna som bildades låg ofta prästgården och klockarbostaden och i närheten brukade en fattigstuga finnas som i senare tider ersattes med ett ålderdomshem. Dessutom hade byn en sockenstuga och handelsbod, samt skola med lärarbostad och en barnmorskebostad. Likaså fanns i regel en tiondebod samt en krog. Om kyrkan saknade ett klocktorn så restes en klockstapel i dess närhet. En smedja brukade också ingå i en kyrkbys ordinarie bebyggelse men på grund av brandrisken brukade denna vara placerad i byns utkant. Kyrkbacken utanför kyrkan där sockenborna regelbundet samlades blev av naturliga skäl bygdens centrala mötesplats och efter att poststationer började införas i landet på 1600-talet, förlades dessa antingen i klockarbostaden eller i annat lämpligt hus eller hemman nära kyrkan. Först när järnvägen drogs genom den svenska landsbygden kring sekelskiftet 1900, flyttades postens lokala verksamheter in i järnvägsstationerna. Därmed minskade många kyrkbyars betydelse då nya centralorter uppstod i anslutning till stationssamhällena. (wikipedia.org)
  6. I Lomma finns Lomma kyrka och en långgrund sandstrand "Lomma beach" och marina. Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp ligger i Alnarp mellan Lomma och Åkarp, nära Lommas sydöstra utkant. (wikipedia.org)
  7. Sekundvisaren är det som visar antalet sekunder sen senaste hela minut på klockor. Sekundvisaren är en av de tre olika visarna på en klassisk urtavla. Sekundvisaren rör sig ett varv runt urtavlan på 60 förflyttningar som inträffar med exakt en sekunds mellanrum. Efter de 60 förflyttningarna rör sig minutvisaren ett av stegen runt urtavlan. De 60 olika positionerna är fördelade i 12 olika grupper. En för varje timsiffra på urtavlans utkant. På ett digitalt ur är sekundvisaren inte en arm, den är endast två siffror som bläddras från 00-59 med en sekunds intervall mellan bläddringarna. Dessa två siffror står ofta till höger om siffrorna som anger minutantalet, dock något mindre. I vissa digitala ur saknas sekundvisare totalt. (wikipedia.org)
  8. Programmet går ut på att Tobias "Tobbe Trollkarl" Blom guidar tittarna genom vetenskapens utkant tillsammans med sina Smartskallar, där dom utför mer eller mindre vetenskapliga tester för att svara på frågor. Programmet behandlar vetenskapliga saker som bland annat, Tsiolkovskys raketprincip, Newtons lag, statisk elektricitet, och magnetism på ett barnvänligt sätt. Även ordspråks sanningshalt sätts på prov tillsammans med välkända "föräldralögner" som att man till exempel skulle få kramp om man badar inom en halvtimme efter maten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.