Utmed Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utmed, varianter, uttal och böjningar av utmed

Utmed synonym, annat ord för utmed, vad betyder utmed, förklaring, uttal och böjningar av utmed.

Vad betyder och hur uttalas utmed

Utmed uttalas ut|med [u´t- el. -me´d] preposition.

Ordformer av utmed

Ordform(er) utmed preposition

Andra språk

Utmed på Engelska

  • along - walk along the beach

Hur används ordet utmed

  1. En sällsynt fågel som häckade utmed riksväg 55 mellan Björndammen och Dunker gjorde att ombyggnaden av den viktiga vägsträckan inte blev av. Men nu tycks fågeln ha flyttat, enligt Trafikverket. (källa)
  2. I äldre stadsbebyggelse är gathus benämning på en bostadslänga utmed eller intill en gata, vanligen i ett eller 1½ plan. Innanför gathuset finns vanligen en gård, gårdshus och tidigare ibland stall, fähus och kanske en kåltäppa eller köksträdgård. Sådana gathus kan, men behöver inte vara, sammanbyggda med grannhusen. Gården kan också vara avskild från gatan med plank. (källa)
  3. Spygatt – en öppning utmed däcket i brädgången på ett fartyg. (källa)
  4. Grågåsen häckar idag i stora delar av södra Sverige och utmed norrlandskusten, företrädesvis utmed kusten och i yttre skärgården. I Sverige är den en sommargäst som mest ses mellan mars och oktober. Den svenska populationen övervintrar i sydvästra och södra Europa. (källa)
  5. Gråhakedopping (Podiceps grisegena) är en vattenlevande flyttfågel som förekommer i den tempererade regionen på norra halvklotet. Arten, vars närmsta släkting är skäggdoppingen, tillhör den distinkta ordningen doppingfåglar och placeras i den ordningens geografiskt mest spridda släkte Podiceps. Gråhakedoppingen delas in i två underarter, den västpalearktiska nominatformen och den något större holboelii som förekommer i Nordamerika och östra Sibirien. Arten övervintrar till största delen i lugnt vatten utmed havskuster, precis utom räckhåll för vågorna, men vissa övervintrar även på större sjöar. Den föredrar att häcka vid grunda vegetationsrika sötvatten som sjöar, våtmarker och dammar. (källa)
  6. I Sverige häckar tre populationer av gråsiska. Brunsiska (A. f. cabaret) häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten, och nominatformen A. f. flammea i norra Sverige. Dock häckar gråsiskan inte i stora delar av Mellansverige och inte utmed ostkusten. Brunsiskan återfinns sällsynt i hela Sydsverige upp till södra delarna av Norrland. På vintern flyttar båda populationerna, ibland i stora skaror, söderut, en del ända till Tyskland och Frankrike, medan andra stannar kvar i Sverige. Om vintern återfinns den i Sverige från Haparanda och söderut. Utöver detta häckar även snösiska (A. f. hornemanni) i allra nordligaste av den svenska fjällkedjan. (källa)
  7. Stenredskap, slipade yxor och keramik från 4000-talet f. Kr. är funna i Guinea. Utmed kusten har även spånredskap och kökkenmöddingar från cirka 4000 - 2000 f. Kr. påträffats. (källa)
  8. Gulsparven häckar i stor delar av Sverige, bitvis talrikt, förutom i fjällen och allra längst norrut. De nordliga häckningsområdena i inlandet överges på hösten men utmed Norrlandskusten och från Mellansverige och söderut förekommer den året om. Dock kan den dra sig längre söderut under stränga vintrar. (källa)
  9. Gulärlan häckar i merparten av de tempererade delarna av Europa och Asien men det finns även en mindre population i Alaska i Nordamerika. Generellt häckar den från Atlantkusten till Stillahavskusten förutom i ökenområden och på de nordligaste tundrorna i centrala Ryssland där den häckar så långt österut som till Kolyma. I de varmare delarna av utbredningsområdet, som Västeuropa är den en stannfågel medan populationerna i öster och norr är flyttfåglar och flyttar vintertid till Afrika och södra Asien. Populationen som häckar vid Beringia i Nordamerika övervintrar längre söderut utmed Stillahavskusten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.