Utrum Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utrum, varianter, uttal och böjningar av utrum

Utrum synonym, annat ord för utrum, vad betyder utrum, förklaring, uttal och böjningar av utrum.

Vad betyder och hur uttalas utrum

Utrum uttalas utr|um [ut´rum el. u´trum] oböjligt och är ett substantiv.

Utrum betyder:

Ordformer av utrum

Singular

utrum
obestämd grundform
utrums
obestämd genitiv

Utrum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet utrum

  1. I svenskan bildas komparativ vanligen med ändelsen -(a)re. Ett tillägg av ordet mer(a) framför målordet har samma funktion. Till skillnad från positiv och superlativ kongruensböjs inte komparativ med substantiv och följaktligen heter det både En vackrare tavla/Den vackrare tavlan (utrum), Ett vackrare porträtt/Det vackrare porträttet (neutrum) och Flera vackrare tavlor/De vackrare tavlorna (plural). (källa)
  2. I svenskan har maskulinum sammansmält med femininum (som det annars/tidigare kontrasterat mot) till ett gemensamt genus, som kallas utrum (tidigare reale) och som kontrasterar mot neutrum. En rest av den gamla svenska maskulinböjningen är att adjektiv i bestämd form singularis slutar på -e i stället för på -a när de fungerar som attribut till substantiv som syftar på manliga personer, till exempel "den gamle mannen". Regeln gäller också substantiverade adjektiv i uttryck av typen "den döde". I dessa fall är -e obligatoriskt, jfr "den döde var hemmahörande i Örebro" (om en man) och "den döda var hemmahörande i Örebro" (om en kvinna). (källa)
  3. I en nyanserad klassificering av genussystemet utesluts dock från reale de substantiv, vilka har eller har haft en klar syftning på kön, som exempelvis general eller majorska. Dessa två tillhör genusgrupperna maskulinum respektive femininum. I praktiken kan man trots detta indela det svenska genussystemet i reale och neutrum. För att markera en skarp och stringent uppdelning av systemet används i dag ofta alternativet utrum och neutrum, vilka är två varandra uteslutande och kompletterande genusgrupper. (källa)
  4. Utrum (av latinets uter – endera av två) är i det svenska språket ett sammanfattande namn på de tre genusgrupperna: maskulinum, femininum och reale. Genusklassen finns även i vissa andra språk (engelska: common gender). Ord i denna genusgrupp känns i svenskan igen som "en-ord", ord vilkas obestämda artikel är en och vilka därmed kontrasterar mot "ett-orden" vilkas genus är neutrum. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.