Utslussning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utslussning, varianter, uttal och böjningar av utslussning

Utslussning synonym, annat ord för utslussning, vad betyder utslussning, förklaring, uttal och böjningar av utslussning.

Vad betyder och hur uttalas utslussning

Utslussning uttalas ut|sluss|ning och är ett substantiv.

Ordformer av utslussning

Singular

utslussning
obestämd grundform
utslussnings
obestämd genitiv
utslussningen
bestämd grundform
utslussningens
bestämd genitiv

Utslussning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet utslussning

  1. Den 21 december 2010 meddelade Göta hovrätt att Flinks fängelsestraff hade bestämts till 36 år och att ett frisläppande därför kunde ske sommaren 2018 enligt reglerna om villkorlig frigivning. Detta var en skärpning av tingsrättens tidigare dom som löd på 32 år. Den 20 december 2011 meddelade Högsta domstolen att hans straff skulle bli 30 år och Flink skulle därför kunna släppas under 2014. Utslussning från fängsligt förvar beräknades ta omkring 2,5 år och inleddes med att han flyttades till Anstalten Haparanda i mars 2012. (källa)
  2. Anstalten Holmängen var ett fängelse med ungefär 15 anställda, som låg några kilometer utanför Falköping. Anstalten, som hade 34 platser på öppen avdelning, var en filial till anstalten Tidaholm. Holmängen invigdes 2004 i syfte att underlätta utslussning främst för intagna på anstalten Tidaholm, och lades ner 2008-06-08 i besparingssyfte enligt beslut från Kriminalvården. (källa)
  3. Inledningsvis sker vården på en låst avdelning där psykolog, pedagog och behandlare bedömer vilka behov som finns för vård och behandling. De ska ta fram en individuell behandlingsplan, som ska omfatta tiden på institutionen såväl som utslussningen därifrån. Utifrån denna individuella behandlingsplan ges en anpassad vård och behandling. (källa)
  4. Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på ett LVM-hem. SiS har elva LVM-hem med knappt 400 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning. För att en vuxen med missbruksproblem ska kunna bli omhändertagen enligt LVM måste en läkare eller socialsekreterare göra en LVM-anmälan till socialtjänsten. Anhöriga kan göra en orosanmälan. Socialtjänsten gör sedan en utredning. Om utredningen visar att personen behöver vård enligt LVM skickar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård. Klienterna på LVM-hemmen har många års drogberoende bakom sig. Det handlar om till exempel missbruk av alkohol, narkotika läkemedel, eller blandmissbruk. Syftet med LVM-vården är att bryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling. Vården varar i högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.