Utvärdering Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utvärdering, varianter, uttal och böjningar av utvärdering

Utvärdering synonym, annat ord för utvärdering, vad betyder utvärdering, förklaring, uttal och böjningar av utvärdering.

Synonymer till utvärdering

Andra språk

Utvärdering på Engelska

  • evaluation

Hur används ordet utvärdering

  1. Under 1960- och 1970-talet blev det en tydlig uppdelning inom forskningen. Dels den strikta experimentsituationen, där forskarna genom att skapa en så neutral miljö som möjligt försökte att vetenskapligt studera och skapa en mall för hur gruppbildning och grupputveckling såg ut. Den andra falangen var det som Lewin uppmärksammat som gruppdynamisk utbildningsform. Att i grupp diskutera sitt och sina kollegors agerande, utifrån ett verkligt eller fiktivt ämne. Detta blev (och är fortfarande) en vanlig utvärdering och utvecklingsmetod för grupper. Denna "sensibilitetsträning" har svårt att vinna mark inom forskarvärlden. (källa)
  2. I en SIFO-undersökning från 2005 anger 37% att de inte går på fotbollsmatcher på grund av rädsla för huliganer vilket betyder förlorade intäkter för klubbarna. En utvärdering från statskontoret visar att läktarvåldet har lett till ökade kostnader för klubbar vilket bland annat beror på att förbundet och polisen har skärpt kraven på säkerhet under matcherna. Många föreningar har reagerat på läktarvåldet med större kameraövervakning, från politikens håll har man skärpt många straff. Dessutom har det införts ett maskeringsförbud på arenorna. Liknande åtgärder har tagits fram i andra länder. Just på grund av dessa konsekvenser anser en del att huliganer inte är riktiga supportrar. (källa)
  3. Egna projekthundar med utredning, träning, utvärdering och redovisning. (källa)
  4. En systematisk översikt från Cochrane Collaboration år 2012 visade att generella hälsokontroller av friska personer inte minskar sjukligheten eller dödligheten. I en uppdatering år 2019 av samma artikel fann Cochrane stöd för att hälsokontroller sannolikt inte har nytta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering drog efter en litteratursökning år 2013 slutsatsen att riktade hälsokontroller mot hjärt- och kärlsjukdomar är kostnadseffektiva. (källa)
  5. Flera olika mätetal för utvärdering av informationssökning har utvecklats, täckning och precision är de mest kända. Mätetalen värderar en söksträngs sökresultat i en dokumentsamling. De enklaste modellerna bygger på det förenklade antagandet att alla dokument antingen är relevanta eller irrelevanta för ett givet informationsbehov. (källa)
  6. Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000) Stockholm:Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R. (källa)
  7. Även 2006 genomfördes en utvärdering av ämnesgruppen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.