Välja synonym, annat ord för välja, vad betyder välja, förklaring, uttal och böjningar av välja.

Synonymer till välja

Välja översättning

Engelska

choose
choose the lesser of two evils, elect a chairman, the family opted to move to Sweden

Hur används ordet välja

  1. – Vi säger att de kan välja på om de vill åka till Bali eller Mauritius. (expressen.se)
  2. Ett abonnemang är ett standardavtal, där en leverantör levererar en återkommande vara eller tjänst till en kund för viss tid eller tills vidare. Det kan till exempel vara ett avtal att leverera el, ringa viss mobiloperatör, se på betal-TV via kabel eller satellit. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet utan har att välja att antingen acceptera det eller välja annan leverantör där sådan finns. (wikipedia.org)
  3. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. (wikipedia.org)
  4. Ålderspension i Sverige baseras på att den enskilde i hög grad själv bestämma när den vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 61 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar till 67 år. Man kan också välja sin uttagsnivå, och till exempel samtidigt arbeta och ta ut en mindre del av sin allmänna pension. Har man börjat ta ut sin allmänna pension kan man också göra ett uppehåll för att återgå i arbete, och sedan återuppta pensionen. (wikipedia.org)
  5. Gatlopp förekommer i Stanley Kubricks film Barry Lyndon, där huvudpersonen Redmond Barry får springa gatlopp som straff för att han deserterat från den brittiska armén. Det förekommer även i Voltaires bok Candide, där huvudpersonen Candide tvingas välja mellan att springa gatlopp trettiosex gånger eller bli skjuten i pannan tolv gånger, och då väljer att springa gatlopp. (wikipedia.org)
  6. En gitarrist kan på flera olika sätt välja noter och ackord. De enklare ackorden byggs upp av några strängar som har "rätt" ton från början (lösa strängar) samt några strängar där tonhöjden anpassas genom att trycka ner dem på lämpligt band med ett eller flera fingrar. Ett ackord kan flyttas eller transponeras uppåt genom att alla positioner för fingrarna flyttas ett eller flera band, samt att pekfingret anbringas tvärs över gitarrhalsen strax "bakom" det nya läget, vilket kallas för barréackord. Ett tonartsbyte kan också åstadkommas genom att fästa en kapodaster ett eller flera band upp längs gitarrhalsen. Varje band innebär en tonhöjning med en halvton eller cirka 5 procent. Gitarristen kan då spela en ackordföljd eller melodislinga på inövat sätt "ovanför" kapodastern som då ljuder en eller flera halvtoner högre. (wikipedia.org)
  7. Vilka klubbor som ska ingå i ett golfset är individuellt. Elitspelare brukar välja sina klubbor efter de förhållanden som råder inför rundan. De har i regel fler än 14 klubbor att välja mellan. En amatörgolfare har oftast bara en uppsättning att välja på och en vanlig uppsättning är träetta (driver), trätrea (spoon), träfemma, järntrea till järnnia, pitching wedge, sandwedge och putter. Lobwedge är också vanligt förekommande. Lobwedgen kan vara vinklad upp till 64 grader, vilket ger extremt höga och korta slag. (wikipedia.org)
  8. Gondoljärerna känns lätt igen på sina hattar, randiga tröjor och mörka byxor. De finns utspridda över stora delar av staden, men främst i de centrala delarna där de flesta turisterna rör sig. Att åka gondol är en av Venedigs största turistattraktioner. Det finns sällan fasta priser för att åka gondol, utan man kommer muntligen överens med gondoljären om ett pris. Ett riktmärke kan vara att en tur på ca 40 minuter kostar 80 Euro (juli 2011), men det är inte ovanligt att gondoljärens utgångspris ligger betydligt högre. Man kan även välja att åka på lite längre turer för att se mer av staden, men då kostar det ca 120 - 200 Euro. (wikipedia.org)
  9. För att undvika att få gratistidningar med posten behöver man sätta en lapp med texten ”Nej tack till gratistidningar” eller ”Inga gratistidningar, tack” på brevlådan och/eller tidningshållaren. Vill man varken få gratistidningar eller oadresserad reklam kan man exempelvis sätta upp en skylt på brevlådan med texten "Nej tack till reklam och gratistidningar" eller "Reklam och gratistidningar, nej tack.". Man kan inte välja att enbart få vissa gratistidningar. Samhällsinformation (från till exempel kommun och landsting) går inte att frånsäga sig. (wikipedia.org)
  10. Finländska barn har läroplikt tills grundskolans lärokurser är avklarade, eller högst tio år, men inte skolplikt: en familj kan välja att arrangera undervisningen på annat sätt. Möjligheten utnyttjas av 400–600 barn. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Välja Synonymer Betyder Uttal