Västergötland Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder västergötland, varianter, uttal och böjningar av västergötland

Västergötland synonym, annat ord för västergötland, vad betyder västergötland, förklaring, uttal och böjningar av västergötland.

Vad betyder och hur uttalas västergötland

Västergötland uttalas Väster|göt|land namn.

Ordformer av västergötland

Ordform(er) Västergötland grundform Västergötlands genitiv

Andra språk

Västergötland på Engelska

 • Västergötland

Hur används ordet västergötland

 1. Rörsmeder och harneskmakare fanns redan under Erik XIV:s tid på landsbygden i Västmanland och Hälsingland och i staden Arboga. Under början av 1600-talet drevs fabrikationen även i Uppland, Närke, Småland, Västergötland samt i Jönköpings stad. (wikipedia.org)
 2. Storhögar brukar utifrån den enorma arbetsinsatsen de krävde betraktas som stormansgravar, och dateras i Svealand oftast till vendeltiden och vikingatiden. De äldsta i Västergötland går tillbaka till 300-talet, där högen vid Hullsjön ett exempel med daterbara guldföremål, medan Skalundahögen daterats till början av 700-talet. Av de utgrävda storhögarna har några visat sig innehålla kvinnogravar, däribland en av de tre kungshögarna i Gamla Uppsala. (wikipedia.org)
 3. Det bästa svenska exemplaret av en gravsänka är Vättern, men även sjöarna Anten och Öresjö i Västergötland är gravsänkor. (wikipedia.org)
 4. Till Sverige kom gungstolen på 1800-talet. Ett av de äldsta beläggen är en akvarell från Sunne prästgård i Värmland 1852 där en gungstol finns avbildad. Två interiörbilder från Johan Hellbergs hem i Stockholm målade av Johan Zacharias Blackstadius 1856 återger också en gungstol. Likaså finns en gungstol i en modell av huvudbyggnaden på Remningstorps herrgård som idag finns på Nordiska museet. Modellen är tillverkad 1865 men kopierad efter byggnadens inredning som införskaffades i början av 1850-talet. Dessa gungstolar var alla av så kallad "bostontyp", av svarvade pinnar och ett överstycke i senempire. Under 1860-talet börjar gungstolar tillverkas i Sverige i större skala. Småland blev tidigt ett centrum för gungstolstillverkningen, men även i södra Östergötland, Västergötland gjordes gungstolar för avsalu under 1860- och 1870-talen. Även i Östervåla socken och på vissa håll runt runt Siljan förekom tillverkning av gungstolar för avsalu under 1800-talet. Under slutet av 1800-talet kom den "amerikanska gungstolen" med meden placerad på en bock och fastsatt med en stålfjäder på modet. (wikipedia.org)
 5. Gårdfarihandel, försäljning, ursprungligen av egna hemslöjdsalster, under färder i främmande bygder. Denna form av handel, som förekom i Sverige redan under medeltiden, började som en binäring till jordbruket men blev i vissa fall med tiden en betydelsefull näringsgren. Mest känd är den handel som utgick från Sjuhäradsbygden i Västergötland, men även från övre Dalarna spreds hemslöjdsalster över stora områden. (wikipedia.org)
 6. Lodjur finns i stora delar av Sverige (i alla landskap utom på Gotland och Öland), främst i de norra och mellersta delarna, och tätast lever de i gränslandet mellan Bergslagen och jordbruksbygderna söder därom, längs Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet. Dessutom sprider sig lon sakta åter söderut tillbaka till sina gamla marker i landskapen Småland, Halland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Östergötland. (wikipedia.org)
 7. Flåhackan var mycket vanlig under 1800-talet, särskilt i samband med brännodlingsmetoden. Den kom till Sverige från England och Skottland och innebar att odlingsomårdets växtskikt skalades av med flåhackan, torkades och brändes varpå askan utspriddes i fältet och marken uppodlades. Metoden blev känd i Sverige i början av 1700-talet och fick lokalt fäste i Västergötland. Härifrån spreds den under 1810-talet närmast explosionsartat över Sverige med arbetsvandringar från Västergötland. Vid mitten av 1800-talet minskade bruket och den användes främst vid mossodling, där den nästan helt försvann framåt sekelskiftet 1900. (wikipedia.org)
 8. Halland är ett landskap i sydvästra Sverige. Halland gränsar i söder till Skåne, i öster till Småland och i öster och norr till Västergötland, samt har i väster kust mot Kattegatt. (wikipedia.org)
 9. Det sydsvenska halmtaket, som förekommer i Skåne, Blekinge, Halland, södra Bohuslän, sydöstra Västergötland och södra Småland. Det är av samma slag som de tak som förekommer i Danmark och Tyskland. Här binds halmen vid slanor och läkt som vilar på takens åsar. Typen har tidigare inte förekommit så långt norrut, utan spreds ännu i slutet av 1800-talet till de nordligare trakterna av detta område på det mellansvenska halmtakets bekostnad. (wikipedia.org)
 10. Historiskt sett blev halsringar populära i Skandinavien först under äldre bronsålder, då användningen av dyrbar metall kunde fungera som en statusmarkering. Halsringar av brons finns både som släta eller räfflade. De tidiga modellerna från äldre bronsåldern har ofta avsmalnande ändar medan de senare typerna från yngre bronsåldern avslutas med ornerade plattor, vars trådformade ändar som rullats upp i spiraler. Till de mest praktfulla guldhalsringarna som hittats i Sverige hör Havorringen från Gotland och ringen från Vittene i Västergötland (båda från omkring år 1) samt tre folkvandringstida guldhalskragar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.