Växande synonym, annat ord för växande, vad betyder växande, förklaring, uttal och böjningar av växande.

Synonymer till växande

Växande översättning

Engelska

growing

Hur används ordet växande

  1. Miljöprövningsdelegationen som har avslagit vindkraftparken hänvisar till att den kan störa den växande havsörnspopulationen. (svt.se)
  2. Aktiviteter som utförs av gangstrar är varierande, och används ofta för att fylla efterfrågan som finns mellan en aktuell juridisk status och verkligheten. Under förbudstiden i USA exploaterade gangstrar den växande svarta marknaden för alkoholdrycker genom att fylla efterfrågan som fanns. På 1950-talet hände samma sak, denna gång med dobbel. Andra aktiviteter är bland annat narkotikahandel, koppleri, trafficking, med mera. En del gangstrar är även involverade i utpressning, beskyddarverksamhet och/eller mutning för att skapa inflytande över fackföreningar och företag. De är också kända för att försöka manipulera beslut från civila institutioner, såsom domstolar och politiska val. (wikipedia.org)
  3. När sedan 1800-talet skred fram stödde flera trender den nya generationstanken, av ett samhälle uppdelat i olika kategorier människor baserat på ålder. Dessa trender var alla kopplade till modernisering, industrialisering, eller ”förvästligande”, som hade förändrat bilden av Europa sedan mitten av 1700-talet. En trend var en förändring i mentaliteten när det gällde tid och social förändring. Den växande betydelsen av upplysningens idéer gjorde att idén att samhället och livet kunde förändras, och att civilisationen kunde gå utvecklas vidare. Detta uppmuntrade sambandet mellan ungdom och social förnyelse och förändring. Politisk retorik under 1800-talet fokuserade ofta på ungdomens förnyande kraft genom rörelser som Det unga Italien, Unga Tyskland (Vormärzdiktarna), Sturm und Drang, the Den tyska ungdomsrörelsen, och andra romantiska rörelser. Vid slutet av 1800-talet hade de europeiska intellektuella accepterat de nya tankarna på en värld termer av generationer, och i termer av ungdomsrevolt och enmancipation. (wikipedia.org)
  4. 24 länder genererade totalt 56 786 GWh (204 PJ) geotermisk elenergi 2005, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elkonsumtionen i världen. Produktionen växer cirka 3 % årligen, till stor del beroende på ett växande antal kraftverk såväl som förbättringar av redan existerande verks kapacitetsfaktor. Eftersom geotermiska kraftverk inte är beroende av tillfälliga och oförutsägbara energikällor, till skillnad mot, exempelvis, vindaggregat och solceller, så kan kapacitetsfaktorn bli rätt hög (wikipedia.org)
  5. När växterna lider brist på någon mikronäring, kan denna tillföras genom bladgödsling i växande gröda. Det innebär att mikronäringen sprids genom en lantbruksspruta, ofta i samband med bekämpning av ogräs, svamp, eller insekter. (wikipedia.org)
  6. Nya studier visar att 73 miljoner hajar - fyra gånger fler än FN:s uppskattning visat - dödas för soppan. Uppgifter från FAO pekar på att cirka 1,7 miljoner ton hajfenor omsätts i världen varje år, vilket är betydligt mer än den gamla uppskattningen 390 000 som FN gjort. Även fångstmetoderna kritiseras som grymma, då man vet att hajarna släpps tillbaks i havet efter att fenorna skurits av. Med en växande kinesisk medelklass förvärras också situationen. (wikipedia.org)
  7. Det var dock inte förrän på 1920-talet som hamburgaren, och snabbmat överhuvudtaget, blev vanligt förekommande. Det alkoholförbud som infördes i USA 1920 kan vara en möjlig orsak till att krogar måste byta inriktning. Många av dem omvandlades till lunchrestauranger som serverade enklare rätter, som hamburgare. Hamburgerkedjor utvecklades ur dessa restauranger och verksamheten fick skjuts av antikorv-kampanjer, drivna av biffindustrin, som framställde hamburgare som hälsosammare än korv. Även den växande bilismen på 1930-talet drev på utvecklingen och gjorde det populärt att stanna och äta på de hamburgerrestauranger som växte upp längs vägarna. Uttrycket "food on the road" myntades. (wikipedia.org)
  8. För att hantera den allt jämt växande och föränderliga faktamängden utvecklades under 1960-1970 en tanke om att historieundervisning inte skulle lära eleverna historien, utan den skulle lära dem att lära sig. Syftet blev alltså att lära eleverna att själva hitta information och att kritiskt granska den, ett källkritiskt förhållningsätt som dessutom ansågs vara ämnesövergripande. Även om källkritik genom denna tanke fått en viktig plats i historieundervisningen så insåg man snart att historia som ämne måste vara större än dess metod, och att historieämnets metod var större än källkritiken. Historieforskning är mer än att väga olika källor mot varandra, det innefattar bland annat att utifrån ett tydligt syfte välja ut och presentera information, och det måste därmed även gälla i historieundervisningen. (wikipedia.org)
  9. Husockupation innebär att personer utan formell besittningsrätt för en byggnad bosätter sig i den eller använder den varaktigt. I juridiken kallas detta ibland för "besittningsrubbning" eller "olaga intrång". I Latinamerika, Asien och Afrika bor en växande del av befolkningen i självbyggen på ockuperade landområden, så kallade favelor. I vissa länder, exempelvis Nederländerna, har husockupationer legaliserats. (wikipedia.org)
  10. dn.se: ”Byggnader som rasar växande problem i Sverige”, publicerad 2012-11-06 (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Växande Synonymer Betyder Uttal