Vara besvärlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vara besvärlig, varianter, uttal och böjningar av vara besvärlig

Vara besvärlig synonym, annat ord för vara besvärlig, vad betyder vara besvärlig, förklaring, uttal och böjningar av vara besvärlig.

Synonym till vara besvärlig

Hur används ordet vara besvärlig

  1. Torkningen av tvätten kunde vara besvärlig, i synnerhet på vintern. Några hade en varmtork, som var ett rum med vedkamin. Andra hade torklador med luckor runt om som kunde reglera luftgenomströmningen. Dessa luckor ger torkladorna deras speciella utseende. Bebyggelsen vid ån innehåller ett stort antal samlade och väl bevarade torklador, vilket speglar tiden under 1900-talets första hälft, då tvätterinäringen var en viktig sysselsättning. Området utgörs av stora villatomter bebyggda med villor, torklador och uthus. Den svaga sluttningen mot ån är glest bevuxen med lövträd. (källa)
  2. Haverikommissionen fastställde aldrig någon enskild orsak till olyckan, och friade lots och kapten från ansvar. Man konstaterade att tekniska fel på fartygets manöverorgan inte förelegat, men att passagen i den trånga farleden "får anses vara besvärlig för större fartyg" och att isen påverkats av vattenströmmarna och bildat en isbarriär på fartygets styrbordssida som stört fartygets manöverförmåga. I och med detta blev marginalerna mot avvikelser från avsedd position, kurs och fart små, och man kunde övervägt att till exempel invänta dagsljus eller begära bogserbåtsassistans. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.