Varan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder varan, varianter, uttal och böjningar av varan

Varan synonym, annat ord för varan, vad betyder varan, förklaring, uttal och böjningar av varan.

Vad betyder och hur uttalas varan

Varan uttalas var|an [-a´n] och är ett substantiv -en -er.

Varan betyder:

Ordformer av varan

Singular

varan
obestämd grundform
varans
obestämd genitiv
varanen
bestämd grundform
varanens
bestämd genitiv

Plural

varaner
obestämd grundform
varaners
obestämd genitiv
varanerna
bestämd grundform
varanernas
bestämd genitiv

Varan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Varan på Engelska

 • the product

Hur används ordet varan

 1. Förutom eventuell garanti och försäkring gäller enligt konsumentköplagen i Sverige reklamationsrätten i tre år, om kunden hävdar att varan varit felaktig sedan tillverkningen, och hör av sig inom rimlig tid (typiskt 2 månader) efter att felet har upptäckts. De första 6 månaderna ligger bevisbördan hos säljaren om säljaren hävdar att köparen inte följt skötselråd eller själv skadat varan. (källa)
 2. I Sverige finns "Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre". Sedan 2003 är lagen ändrad så att man som köpare inte kan hävda att man handlat i god tro (och därmed ska få behålla det man köpt) om varan/egendomen är stulen eller tagen från den rätte ägaren under hot eller tvång. Trots att förvärvaren av egendomen har gjort ett godtrosförvärv kan dock den ursprunglige ägaren få tillbaka egendomen mot en lösensumma, eller, om egendomen var olovligt tagen (t.ex. stulen) utan att behöva betala lösensumma. Lösensumman ska bestämmas till det belopp som förvärvaren betalade för egendomen. (källa)
 3. Gravning, eller gravande, är en metod för att bereda fisk eller kött. Råvaran får ligga i en blandning av salt och socker som tjänar till att stoppa bakterietillväxt samtidigt som råvaran genomgår autolys, det vill säga vävnadsnedbrytning orsakad av kroppsegna enzymer. Även kryddning brukar tillsättas, vilket gör att blandningen blir ett slags marinad. (källa)
 4. Schellack (även stavat shellack) är en av flera förädlingsprodukter av ett harts som bildas då sköldlöss suger sav från olika ostindiska, mjölksaftförande träd. Råvaran kallas ibland gummilacka, vilket också är ett av de många namn som används för det röda färgämne som utvinns ur hartset. Ett annat, från indiska språk härlett samlingsnamn föråvaran och dess produkter är lac eller lacca. (källa)
 5. En importkvot är en direkt begränsning av mängden som kan importeras av en viss vara. Vanligtvis sker detta genom att staten ger ett begränsat antal aktörer på en marknad rättigheter att importera den kvoterade varan. (källa)
 6. Importkvot innebär en kvantitativ begränsning av införsel av en viss vara. Importkvoter minskar tillgången på varan i det aktuella landet, vilket leder till en prishöjning. Effekten är alltså densamma som för en tull, och man talar därför om importekvivalent tull. Den del av prishöjningen som inte bortfaller på grund av snedvridning kan tillfalla staten genom licensförsäljning, importören, eller eventuellt exportörerna ifall dessa organiserar sig. (källa)
 7. Nominell tull är förhållandet mellan den tullavgift som betalas när en vara importeras och priset på varan. För att beräkna effektiv tull tar man hänsyn till hur tullen höjer priset på förädlingsvärdet, det vill säga man räknar bort de insatsvaror som ingår i varan. Grundat på statens dekret att tullavgifter förädlar varan, så beräknas moms på varans egenvärde plus tullavgifter. (källa)
 8. Ett exempel är frågan om punktsskatt ska betalas då varan förs in av privatperson för eget bruk. (källa)
 9. Inkomst för ett företag: Den ersättning som säljaren kräver för att sälja varan eller tjänsten. (källa)
 10. Alla livsmedel som säljs i Sverige måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Det finns dock undantag. Ingredienser behöver ej anges om varan uppfyller vissa villkor, som till exempel färska frukter och grönsaker som ej skalats eller delats, kolsyrat vatten och varor som består av en enda ingrediens. Ofta kompletteras innehållsdeklarationen med näringsvärde innehållande andelen näringsämnen, som exempelvis fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer och viktiga spårämnen. Ämnen som är starkt allergiframkallande, allergener, måste tydligt skrivas ut, så att dessa kan undvikas. Exempel på sådana kan vara: ägg, nötter, laktos och gluten. Avsaknad av sådana ämnen kan även återfinnas i varans namn tex glutenfritt bröd. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.