Varierande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder varierande, varianter, uttal och böjningar av varierande

Varierande synonym, annat ord för varierande, vad betyder varierande, förklaring, uttal och böjningar av varierande.

Synonymer till varierande

Andra språk

Varierande på Engelska

  • varying

Hur används ordet varierande

  1. I modern stadsmiljö är fåglar som måsar, kajor och duvor olägenheter mer på grund av oljud och förorening än att de förstör grödan. Störande kajor skräms i stadsmiljö bort med hjälp av ljudbaserade fågelskrämmor som spelar upp fågelns dödsskri, samt i vissa fall genom utplacering av döda fåglar. Måsar skräms (med varierande resultat) bort från bryggor med hjälp av rovfågelsattrapper. (källa)
  2. Rymden mellan galaxerna är praktiskt taget vakuum, i genomsnitt mindre än en atom per kubikmeter. Endast några få galaxer finns för sig själva, de flesta galaxerna är genom gravitation bundna till andra galaxer och bildar galaxhopar med varierande antal galaxer. Galaxhoparna bildar sedan ännu större strukturer, så kallade superhopar med tiotusentals galaxer. (källa)
  3. Aktiviteter som utförs av gangstrar är varierande, och används ofta för att fylla efterfrågan som finns mellan en aktuell juridisk status och verkligheten. Under förbudstiden i USA exploaterade gangstrar den växande svarta marknaden för alkoholdrycker genom att fylla efterfrågan som fanns. På 1950-talet hände samma sak, denna gång med dobbel. Andra aktiviteter är bland annat narkotikahandel, koppleri, trafficking, med mera. En del gangstrar är även involverade i utpressning, beskyddarverksamhet och/eller mutning för att skapa inflytande över fackföreningar och företag. De är också kända för att försöka manipulera beslut från civila institutioner, såsom domstolar och politiska val. (källa)
  4. Det finns andra djur med varierande kroppsvikt som också har utvecklat häftmekanismer i form av små hår på sina fötter, till exempel flugor och spindlar. Längden på håren varierar beroende på art, frånågra hundra nanometer upp till några mikrometer, och densiteten hos håren ökar med djurets kroppsvikt. (källa)
  5. Innan sambandet mellan magnetism och elektricitet upptäcktes användes elektrostatiska generatorer. Dessa generatorer genererade mycket höga spänningar men låga strömstyrkor. Den danske professorn Hans Christian Ørsted fann sambandet mellan elektricitet och magnetism under en föreläsning den 21 april 1820, då han ledde elektrisk ström genom en ledning och såg att en kompassnål som låg på bordet rörde sig. Hans slutsats var att om elektricitet kan få magnetism att variera, kan varierande magnetism få elektricitet att variera. Michael Faraday var övertygad om detta och 1831 fann han att så var fallet med hjälp av tidsvarierande elektriska fält. Senare blev det möjligt att alstra elektricitet med generatorer som gav tillräcklig effekt för att driva elektriska motorer eller att få glödlampor att lysa. (källa)
  6. Under det tidiga 1900-talet fortsatte konstnärer av varierande ismer att måla genremotiv av hög kvalitet. Bland annat expressionister och kubister såsom Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner och Otto Dix. (källa)
  7. Idag har dock namnet genusvetenskap (gender studies) blivit allt mer utbrett. Detta beror bland annat på att teorierna utvecklats till att inkludera mer förfinade och varierande förståelser av den process varigenom skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. En annan vidareutveckling är att man på ett nytt sätt börjat uppmärksamma maskulinitet, det vill säga manliga könsroller och de för- och nackdelar som följer av den plats män tilldelas i det könsstrukturerade samhället. I Sverige är trenden att börja beskriva forskningen och utbildningen som genusvetenskap snarare än kvinnovetenskap tydlig då 20 av 22 centra för kvinno-/genusforskning på svenska universitet år 2006 har ordet "genus" i sitt namn. (källa)
  8. De flesta golfbanorna har 9 eller 18 hål varierande i längd från drygt 100 meter upp till nästan 600 meter. För de kortaste hålen (par 3) behöver en god spelare ett slag för att nå greenen, medan även en god spelare vanligtvis behöver tre slag för att nå greenen på de längsta hålen (par 5 - det finns också ett fåtal hål i världen som har par 6). (källa)
  9. En grammofonskiva är en typ av fonogram där ljud lagras på en cirkulär skiva i form av ett graverat spår av varierande vidd och svängning, vilket från början avlästes med en stålnål som mekaniskt påverkade ett litet membran av metall eller glimmer. Membranets vibrationer satte luften i vågrörelse som kopplades till en större eller mindre tratt, som samlade ljudet och sände det förstärkt i trattens riktning. Detta kallades trattgrammofon. Senare infördes nålmikrofonen (pickup) som kopplades till någon form av elektrisk förstärkare. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.