Skiftande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skiftande, varianter, uttal och böjningar av skiftande

Skiftande synonym, annat ord för skiftande, vad betyder skiftande, förklaring, uttal och böjningar av skiftande.

Synonymer till skiftande

Andra språk

Skiftande på Engelska

  • changing, varying, shifting

Hur används ordet skiftande

  1. Det var en gång en konung, som med skiftande seger och nederlag, men alltid med ära styrde sitt diktarrike. Han hade slott, borgar och katedraler, mörka, gavlade gator och vårgröna hagar han hade en prinsessa, lika trolsk som elak, visa filosofer, fräcka narrar och larmande pöbel, med ett ord allt, som till en väl ordnad poetstat kunde höra, då han plötsligt en festkväll lämnade alltsammans i sticket för att som resande scholar draga ut och leta den vises sten. Förgäves skickades gråskäggiga sändebud till den skumma studiekammare, där han glömde bort åren bland Paracelsus' deglar och retorter. "Sire", sade de, "vänd hem igen. Ert rike väntar er. Äreporten är redan rest. Fontänerna rinna med vin. Narren har fått en ny våd scharlakan i sin kolt, och prinsessan står med solrosen i handen vid tornfönstret och väntar." Men alkemisten hörde dem ej. Brygderna och dekokterna upptogo hans tankar. Där hemma i diktarriket växte gräset över gångarna. Ljusen slocknade. Prinsessan blev så rynkig, att all hennes elakhet på långt avstånd kunde läsas ur ansiktet. Landet föll i lägervall. Och den vises sten? Vem har hittat den. (källa)
  2. Skälet till att gummisnoddar är elastiska är på grund av gummits skiftande entropi. När entropin i polymererna som bygger upp gummisnodden är som högst har gummisnodden sin grundform. När man drar ut gummisnodden sänks entropin i polymererna så att gummisnodden ska kunna sträcka sig åt det håll som den dras ifrån. Om man sedan släpper gummisnodden så kommer entropin att öka, på grund av den andra termodynamiska lagen, tills gummisnodden åter har sin grundform. Polymererna hålls ihop av tvärbindningar av svavel. (källa)
  3. Hemundervisning, utbildning på annat sätt, enskild undervisning eller hemskola är en utbildningsform där föräldrar åtar sig ansvaret för sina barns utbildning. Många olika former förekommer. Vanligast är att föräldrar (särskilt för de lite äldre eleverna) fungerar mer som mentorer än som lärare. Kunskap och färdigheter kan inhämtas på de mest skiftande sätt och ur en mängd formella och informella sammanhang. Hemundervisning förekommer på heltid, på deltid, i kombination med distansstudier, för kortare perioder och för hela skoltiden. (källa)
  4. Tamhäst (Equus ferus caballus) är en domesticerad underart av vildhästen som tillhör släktet hästar (Equus). Hästen domesticerades för cirka 6 000 år sedan, och har sedan dess använts som dragdjur eller riddjur, men även som föda och för att producera mjölk eller hudar. Under lång tid har man avlat fram flera skiftande typer i färg och kroppskonstitution, vilket utvecklats till dagens hästraser. Idag är användningen av hästar i stort sett begränsad till polisrytteri, ceremoniellt kavalleri och hästsport. (källa)
  5. Tris har förändrats, dels genom sin beslut, men också på grund av nya upptäckter och skiftande relationer. Nu måste hon omfamna sin divergens fullt ut, oavsett vilka risker det innebär. (källa)
  6. Speciellt inriktade på kompressorer i bilar är Mercedes-Benz som använder dem i många av sina modeller, även bland de billigare motorerna. Det ger ett högt vridmoment över ett brett register och redan från låga varvtal. Genom att ändra mycket på och runt kompressorerna kan Mercedes tillverka olika bilar med högst skiftande motorstyrka, utan att fördenskull behöva designa särskilt många olika motorer. (källa)
  7. Med högre chefsroller kommer också krav på att ansvara för hur verksamheten organiseras och antalet chefsled. Idag är det få ledarskapsutbildningar som tar upp detta område och en vanligare lösning är ofta att högre chefer engagerar managementkonsulter för större omorganisationer. De organisationsförändringar eller omstruktureringar som sker löpande på grund av ökad eller minskad arbetsbelastning, skiftande behov av kompetenser i organisationen eller liknande är däremot något som i vissa fall berörs i längre ledarskapsutbildningar, då främst på universitetsnivå, då man ofta studerar klassisk teori kring organisationsutveckling. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.