Vinterfoder Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vinterfoder, varianter, uttal och böjningar av vinterfoder

Vinterfoder synonym, annat ord för vinterfoder, vad betyder vinterfoder, förklaring, uttal och böjningar av vinterfoder.

Vad betyder och hur uttalas vinterfoder

Vinterfoder uttalas vinter|foder och är ett substantiv.

Ordformer av vinterfoder

Singular

vinterfoder
obestämd grundform
vinterfoders
obestämd genitiv
vinterfodret
bestämd grundform
vinterfodrets
bestämd genitiv

Vinterfoder är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet vinterfoder

  1. Henriksdagen har firats i nordligaste Sverige, inte minst av den finsktalande befolkningen. Dagen sades vara vinterns mittpunkt och således behövde hälften av djurens vinterfoder finnas kvar. (källa)
  2. En hässja är en ställning bestående av stående störar och däremellan liggande slanor eller uppspända trådar. Ställningen används för att torka en skörd i form av slaget gräs, starr och örter till hö eller för att torka sädeskärvar eller ärtris. Ställningen kan vara utställd endast säsongsvis eller permanent byggd. Arbetet att lägga upp hö på hässjan kallas för att hässja. Hö på ställningen kallas hässjat hö. Även ställningen med pålagt hö kallas ofta höhässja. Bruket med hässjning minskade kraftigt under senare delen av 1900-talet då torkningen av hö förenklades med mekaniserade hövändare och torkanordningar i byggnaderna där höet kördes in. Med ökat intag av vinterfoder i form av balar minskade samtidigt intaget av löshö och hässjningen minskade ytterligare. Med skördetröskornas intåg i jordbruket tröskades säden på rot och hässjning tappade sin betydelse. (källa)
  3. Att ge järnek som vinterfoder till kreatur gör dem väl. Hur djuren uppfattar bladens nålvassa kanter omtalas inte. (källa)
  4. Rönnveden är ljusbrun, fast och seg. På grund av sin kvalitet har det använts som slöjdvirke till utsatta delar i olika bruksföremål, som hjulekrar och olika slags skaft. Den grå barken kan användas till garvning och löven till vinterfoder åt boskap. (källa)
  5. Före industrialiseringen användes barrskogen för till exempel husbyggnad, framställning av tjära, kolning och eldning för husbehov. Staten uppmuntrade fram till 1600-talet till svedjebruk för att vinna mer åkermark. De lövträd som fanns i anslutning till gårdarna användes ofta till lövtäkt, så kallad hamling, vilket gav värdefullt vinterfoder till djuren. Genom skogsregale som började införas med Magnus Erikssons landslag hade bönderna nyttjanderätt till den skogsmark som omgav deras mark, men i regel skiftades inte skogen mellan gårdarna förrän i samband med storskiftet under andra halvan av 1700-talet. (källa)
  6. Ordet äng används i dagligt tal ofta om en öppen gräsmark som inte är åker eller gräsmatta. Det syftar dock ursprungligen på öppna seminaturliga slåttermarker, där vegetationen av gräs och örter skördas som vinterfoder till djur. Ängar som inte gödslats, men haft en lång kontinuitet av slåtter med skörd och efterbete, kan få en mycket artrik flora och fauna. Eftersom ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren finns också en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter som fjärilar och steklar knutna till de återstående ängsmarkerna. De flesta av dessa arter finns dock även på ogödslade naturbetesmarker. (källa)
  7. Vallväxter odlas som foder åt idisslare, hästar och andra gräsätare. Vallfoder måste prepareras om det ska lagras, exempelvis för vinterfoder. Detta kan göras genom torkning till hö eller jäsning till ensilage. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.