Volym Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder volym, varianter, uttal och böjningar av volym

Volym synonym, annat ord för volym, vad betyder volym, förklaring, uttal och böjningar av volym.

Synonymer till volym

Andra språk

Volym på Engelska

 • volume - volume of traffic, sales volume has increased
 • volume - sound volume, play at top volume
 • volume - anthology, omnibus, a series of novels in six volumes

Hur används ordet volym

 1. detta kallas sublimation. Ett ämne i gasform upptar inte en bestämd volym, utan expanderar (utvidgar sig) tills det fyllt tillgängligt utrymme. (källa)
 2. Åtta till tio andra sorters ginseng används medicinskt men inte i någon större omfattning. Viktigt i sammanhanget är vilka sorter som går att odla i tillräcklig volym för kommersiell verksamhet. (källa)
 3. Granulat som läkemedel skapas genom granulering eller pelletering av pulverformiga substanser. Agglomerering till agglomerat förekommer också. Dessa läkemedel doseras vanligen efter volym och är vanligen avtänkta att intas oralt. (källa)
 4. En guldtacka är ett massivt gjutet stycke guld. Formen kan variera, men en normal svensk guldtacka väger 12,5066 kg (402,09 troy ounces) och har en guldhalt på 99,99%,(=24 karat). Densiteten är 19,3 g/cm³ vid 24K. Den har en volym på 0,65 liter. (källa)
 5. Med halt (uttal , icke  ) menas mängden av ett visst innehåll. Det uttrycks ofta som ett procent-tal. Det har därvid betydelse huruvida mängden av substansen avser volym eller vikt, vilket är avgörande för tolkningen av angiven halt. (källa)
 6. Medelhastighet avser vanligtvis tidsmedelvärdet av fart, där banan inte nödvändigtvis är rak. Medelfarten är lika med längden på avlagd sträcka delad med tidsintervallet. Vid flöden kan man tala om medelhastigheten vid en viss tidpunkt. Då avser man medelvärdet över en yta eller över vätskans volym, eller över alla partiklars hastighet som i drifthastighet. (källa)
 7. Solljuset värmer de ytliga havslagren och är där helt avgörande för livet i haven. På större djup har solljuset absorberats — röda våglängder redan på 15–20 meters djup, blå på omkring 100 meters djup — och under 200 meter är haven i princip helt mörka. Totalt är endast två procent av havets volym belyst och detta gör att växtplankton, som står för fotosyntesen i haven, bara lever i de ytliga lagren vilket i sin tur påverkar resten av livet i haven. Många djur som lever i djuphavet kan dock generera eget ljus. (källa)
 8. Stère (1 m³) för volym av staplad ved. (källa)
 9. Liter, förkortat l, L eller ℓ, är en metrisk volymenhet som är definierad som ett specialnamn för en kubikdecimeter (dm3). I det internationella måttenhetssystemet är liter inte en strikt SI-enhet, utan räknas som en tilläggsenhet. SI-enheten för volym är istället kubikmeter (m3). Liter kan dock ändå användas tillsammans med vissa SI-prefix. 1 liter vatten med temperaturen 3,98 grader Celsius väger nästan exakt 1 kg (eller 0,999 973 kg vid atmosfärstryck). (källa)
 10. Euklidisk - 6 frihetsgrader - volym. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.