Vresros Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vresros, varianter, uttal och böjningar av vresros

Vresros synonym, annat ord för vresros, vad betyder vresros, förklaring, uttal och böjningar av vresros.

Vad betyder och hur uttalas vresros

Vresros uttalas vres|ros och är ett substantiv -en -or.

Ordformer av vresros

Singular

vresros
obestämd grundform
vresros
obestämd genitiv
vresrosen
bestämd grundform
vresrosens
bestämd genitiv

Plural

vresrosor
obestämd grundform
vresrosors
obestämd genitiv
vresrosorna
bestämd grundform
vresrosornas
bestämd genitiv

Vresros är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet vresros

  1. Sandstränder vid havet har ofta växter som är anpassade till den torka som salt och vattenbrist orsakar. Sådana anpassningar ger egenskaper som hårda sega eller köttiga blad och stjälkar. Vanliga arter är sandbindarna strandråg (Leymus arenarius) och sandrör (Ammophila arenaria) som har en förmåga att hålla kvar flygsand. Den i Sverige införda och fullständigt naturaliserade arten vresros (Rosa rugosa) börjar på vissa platser tränga ut den ursprungliga vegetationen. På sandstränder som är mindre exponerade kan sandstrandsvegetationen övergå i havsstrandängar. (källa)
  2. Salt- och vindutsatt: vresros, oxel, strandtrift, strandkål, backnejlika. (källa)
  3. Utöver föda och vatten är tillgång till skydd en viktig faktor för viltets trivsel. Framför allt fältviltet är beroende av skydd för att klara sig från rovdjur. I jordbrukslandskapet är det därför viktigt att bevara öppna diken och naturliga buskage. Man kan även anlägga skyddsplanteringar, s.k. viltremisser. I en sådan skyddsplantering kan man plantera taggiga buskar som slån, vresros och nypon samt granar som senare toppas. För att hjälpa olika fåglars häckning sätter man ofta upp holkar. Bland annat sätter man ofta upp knipholkar i anslutning till sjöar och viltvatten. (källa)
  4. Vresros (Rosa rugosa) är en art av rosor från nordöstra Asien med stora mörkt rosenröda blommor, som är vanlig i trädgårdar och parker. Den är populär på grund av sin härdighet, men räknas som en invasiv främmande art då den sprider sig snabbt och slår ut andra arter. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.