Abstinensbesvär synonym, annat ord för abstinensbesvär, vad betyder abstinensbesvär, förklaring, uttal och böjningar av abstinensbesvär.

Vad betyder och hur uttalas abstinensbesvär

Abstinensbesvär uttalas abs|tin|ens|be|svär och är ett substantiv.

Ordformer av abstinensbesvär

Singular

abstinensbesvär
obestämd grundform
abstinensbesvärs
obestämd genitiv
abstinensbesväret
bestämd grundform
abstinensbesvärets
bestämd genitiv

Plural

abstinensbesvär
obestämd grundform
abstinensbesvärs
obestämd genitiv
abstinensbesvären
bestämd grundform
abstinensbesvärens
bestämd genitiv

Abstinensbesvär är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Abstinensbesvär översättning

Engelska

withdrawal symptoms

Hur används ordet abstinensbesvär

  1. I svenska språket förekommer vardagligt ordet abstinens i begreppet 'abstinensbesvär'. Abstinensbesvär syftar till 'det besvär en person som bryter en inrotad vana upplever'. Abstinens förekommer även i adjektivformen 'abstinent' som en beskrivning av den personens tillstånd.
  2. Även andra vanor som inte inbegriper tillförsel av kemiska substanser kan vara så inrotade att de kan ses som ett beroende, och där sålunda abstinensbesvär i olika former förekommer vid avhållsamhet. Hit hör exempelvis spelberoende och tvångsmässig promiskuitet men på senare tid har även shoppingberoende blivit ett stort problem, som för många är svårt att avstå från. De abstinenssymptom som uppträder i dessa fall är av psykologisk karaktär, men en form av kemiskt beroende finns också, i det avseendet att de signalsystem i hjärnan som aktiveras vid ett ex beteende (ständig shopping, spel- eller sexmissbruk) vid avhållsamhet blir understimulerade. Även om det handlar om endogena substanser ej tillförda utifrån, utan producerade i kroppen) är det att likna vid ett kemiskt beroende av till exempel droger eller nikotin. Alla abstinenssymtom går över med tiden. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Abstinensbesvär Synonymer Betyder Uttal