Abstract synonym, annat ord för abstract, vad betyder abstract, förklaring, uttal och böjningar av abstract.

Vad betyder och hur uttalas abstract

Abstract uttalas abs|tract [äb´sträkt] och är ett substantiv -et el. -en; pl. abstract el. -er.

Abstract betyder:

Ordformer av abstract

Singular

abstract
obestämd grundform
abstracts
obestämd genitiv
abstractet
bestämd grundform
abstractets
bestämd genitiv

Plural

abstract
obestämd grundform
abstracts
obestämd genitiv
abstracten
bestämd grundform
abstractens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

abstract
obestämd grundform
abstracts
obestämd genitiv
abstracten
bestämd grundform
abstractens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

abstracter
obestämd grundform
abstracters
obestämd genitiv
abstracterna
bestämd grundform
abstracternas
bestämd genitiv

Abstract är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet abstract

  1. Sammanfattning, ofta även benämnd abstract, är en kortare summering av en längre akademisk text. Dess längd kan variera beroende på totala textens längd, för artiklar i akademiska tidskrifter rör det sig vanligen om ett antal stycken. Syftet är att ge den tänkbara läsaren en uppfattning om texten i sin helhet är relevant vad man söker efter. Vanligen är sammanfattningarna tillgängliga för alla (bland annat i databaser), medan själva texten är begränsad till exempelvis dem som prenumererar på tidsskiften. Detta medför att det har blivit viktigare att sammanfattningen är så bra att läsaren vill fortsätta läsa hela artikeln.
  2. Ofta används termerna sammanfattning och abstrakt att betyda samma sak, men ibland görs en skillnad. På engelska används i sällsynta fall till och med både sammanfattning (summary) och abstrakt (abstract). Medan en sammanfattning är skriven som en kort version av hela arbetet fungerar en abstrakt snarare som en beskrivning av arbetet. I många fall utelämnar en abstrakt både resultat och slutsatser, men nämner att de presenteras i arbetet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Abstract Synonymer Betyder Uttal