Allvarlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder allvarlig, varianter, uttal och böjningar av allvarlig

Allvarlig synonym, annat ord för allvarlig, vad betyder allvarlig, förklaring, uttal och böjningar av allvarlig.

Synonymer till allvarlig

Vad betyder och hur uttalas allvarlig

Allvarlig uttalas all|var|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av allvarlig

Böjning (i positiv) allvarlig en ~ + subst. allvarligt ett ~ + subst. allvarliga den/det/de ~ + subst. allvarlige den ~ + mask. subst. Komparation allvarligare en/ett/den/det/de ~ + subst. allvarligast är ~ allvarligaste den/det/de ~ + subst.

Allvarlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Allvarlig på Engelska

 • serious, grave, solemn - formal, severe, solemn, with a sombre expression
 • serious - worrying, dangerous, a serious illness, a serious accident, serious (grave) consequences
 • serious, earnest - sincere, honest, serious attempts, a serious (prospective) buyer

Hur används ordet allvarlig

 1. Det kan ge ger en allvarlig lunginflammation och vi har en hel del fall där folk blivit riktigt sjuka och får vårdas på intensiven med respirator, säger Marianne Alanko Blomé. (källa)
 2. I de flesta länder innehåller lagarna en moralisk gradering av skälen för abort. Tre indikationer anses ofta som godtagbara skäl för abort: Nästan alla länder tillåter abort om medicinska skäl medför allvarlig fara för kvinnans liv. Det är också vanligt att abort är tillåtet om graviditeten är en följd av våldtäkt eller tvång. Många länder tillåter abort när läkare bedömer att det finns en stor risk för att barnet kommer att bli allvarligt handikappat eller bära på en allvarlig sjukdom. (källa)
 3. Betydligt fler än de som opereras har mer eller mindre stora besvär från gallvägarna och det är också många som har sten i gallblåsan utan att ha besvär. Gallstensanfall är vanligast och innebär att man får ont i buken i samband med födointag. Oftast släpper anfallet av sig självt eller så kan man behöva en dos kramplösande medicin. Akut gallblåseinflammation (kolecystit) ger ofta feber, värk i buken, blodprover som visar på en inflammation i kroppen och ett påverkat allmäntillstånd. Oftast finns det sten i gallblåsan hos de som har akut gallblåseinflammation. Sten i gallblåsan påvisas vanligen med en ultraljudsundersökning. Behandlingen är vanligen operation där gallblåsan tas bort (kolecystektomi) efter det att man kartlagt gallvägarna med en röntgenundersökning under ingreppet (peroperativ kolangiografi). Gallblåsan kan tas bort laparoskopiskt (titthålskirurgi) eller med en öppen operation. I en del fall blir inflammationen så allvarlig att gallblåsan riskerar att spricka vilket är ett allvarligt tillstånd. Inflammation i bukspottkörteln och inflammation i den djupa gallgången, som båda kan vara allvarliga tillstånd, kan vara kopplade till gallstenssjukdomen. Besvär från gallblåsan påverkar patienters livskvalitet och operation botar symtomen hos flertalet av patienterna. (källa)
 4. Den vanligaste glaukomformen, primärt öppenvinkelglaukom, kännetecknas av en långsam förtvining av främst gangliecellerna i näthinnans nervfiberlager som löper ut genom synnerven. Detta leder till försämring av synfältet (vidvinkelseendet), och i vissa fall allvarlig synskada eller blindhet. Vid den mer ovanliga formen, trångvinkelglaukom, stiger trycket hastigt och ögat blir rött, värker, rinner och pupillen reagerar inte på ljus. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter, så kallat halo-fenomen. Allmänsymptom som buksmärta, huvudvärk och illamående är då vanliga. (källa)
 5. Mängden och proportionerna av salt och socker är mycket viktig vid gravning. Vid felaktig anrättning kan gravat kött och fisk ge allvarlig och till och med livshotande matförgiftning. (källa)
 6. Co och leddes av Wilhelm Hellgren. Företaget växte genom flera uppköp och grovsnus sågs som en allvarlig utmanare till marknadsledaren, Ljunglöfs Ettan. Wilhelm Hellgrens recept för grovmalet snus tog produkten från en generisk kvalitet till ett varumärke. Då den svenska tobaksindustrin monopoliserades 1915 flyttades tillverkningen av Grovsnus från Götgatan till Härnösand. (källa)
 7. När Christofer Columbus anlände till Hispaniola 1492 beboddes ön av Arawak-indianer, som inom 25 år praktiskt taget utplånades av spanjorerna. 1697 överlät Spanien den västra tredjedelen av ön till Frankrike, som med hjälp av afrikanska slavar och en mycket allvarlig miljöförstöring gjorde sig stora inkomster på skogsbruk och sockerbaserade industrier. Toussaint l'Ouverture, en före detta slav organiserade under det sena 1700-talet en disciplinerad och flexibel armé. Med denna som bas organiserade han huvuddelen av öns 500 000 förslavade afrikaner i ett uppror. Dessa körde inte bara ut spanjorer utan även brittiska inkräktare som hotade kolonin. Han skapade stabilitet och välstånd genom åtgärder som att återlämna jord till brukarna. Han förnyade också handelsbanden med Storbritannien och USA. (källa)
 8. Tilltro och tillit på healing till den grad att andra former av behandling avvisas kan påverka folkhälsan, när den reducerar eller eliminerar tillgång till modern medicinsk teknik. Detta visar sig såväl i form av högre barnadödlighet som i reducerad medellivslängd hos vuxna. Kritiker har även pekat på allvarlig skada som har uppstått till följd av falskt etiketterade "healningar", där patienter felaktigt anser sig själva botade och upphör med eller avstår från behandling. (källa)
 9. En närbesläktad term är schism (grekiska schisma), som betecknade en mindre allvarlig söndring på grund av meningsskiljaktighet rörande författning, kyrkotukt och liknande. De första schismerna orsakades av novatianerna (på 200-talet) och donatisterna (på 300-talet). Den stora schismen år 1054 innebar att katolska och ortodoxa kyrkorna fördömde varandra. Under medeltiden gjordes ingen skillnad på heresi och schism. Kyrkan behandlade såväl den ena som den andra kyrkosöndringen som kätteri. (källa)
 10. En vanlig teknik för att uppnå denna kontrastverkan är att komiker uppträder i par, där den ene komikern spelar en allvarlig figur (the straight man) som bollplank åt den andre. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.