Alternativ Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder alternativ, varianter, uttal och böjningar av alternativ

Alternativ synonym, annat ord för alternativ, vad betyder alternativ, förklaring, uttal och böjningar av alternativ.

Synonymer till alternativ

Vad betyder och hur uttalas alternativ

Alternativ uttalas alt|ern|at|iv [-i´v el. al´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Alternativ betyder:

Ordformer av alternativ

Böjning (i positiv) alternativ en ~ + subst. alternativt ett ~ + subst. alternativa den/det/de ~ + subst. alternative den ~ + mask. subst.

Alternativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Alternativ på Engelska

 • alternative - which can be chosen instead of sth. else, an alternative suggestion
 • alternative - a choice between two or more possibilities, one of a number of possibilities, choose between two or more possibilities, what alternatives are there to nuclear power?, (our) only alternative (option, way out) is to give up

Hur används ordet alternativ

 1. Alternativ översättning: Spänningssökare. (källa)
 2. Bönepsalm – se psalmexempel som alternativ till talad bön. (källa)
 3. I USA kan vissa delstater använda gasning som alternativ avrättningsmetod. Verkställandet inleds med att den dömde placeras i en stol och spänns fast. Stolen står i ett speciellt gastätat rum (gaskammare) som tillsluts. En öppen behållare som finns under stolen fylls med svavelsyra genom ett rör från utsidan av kammaren. Ovanför behållaren finns en öppningsbar låda med pellets av kaliumcyanid. När domen verkställs öppnas lådan och kaliumcyaniden faller ner i svavelsyran. Den kemiska reaktionen mellan de båda ämnena bildar då en gas av vätecyanid, samma sort som Zyklon B. Genom ett stetoskop som blivit fäst på den dömdes bröst och är anslutet till utsidan av kammaren kan en läkare avgöra när döden har inträffat. Den gas som då finns kvar sugs ut med kraftiga fläktar och personal med skyddsmasker sanerar sedan kammaren och den avrättade med ammoniak. (källa)
 4. Gasturbinerna har mycket hög effekt i förhållande till sin storlek och sin vikt. Mindre gasturbiner har låg verkningsgrad men om de är av storleken 1 MW och uppåt har de bättre verkningsgrad, dock aldrig jämförbar med den hos kolvmotorer. Vid effekter över 1 MW är dock gasturbinen snart ett så pass mycket billigare alternativ att den, trots skillnaden i verkningsgrad, konkurrerar ut kolvmotorn. En bidragade faktor i vissa tillämpningar är att en kolvmotor inte är optimal för det låga lufttrycket på hög höjd medan gasturbiner har betydligt större lufttryckstolerans. För användning i flygplan kompenserar den låga vikten till viss del att verkningsgraden inte är optimal. (källa)
 5. Ordet genre är ett lån från latinets genus, klass, släkte, börd, kön. Det ställs inom estetiken ofta som motsats till originalitet. Fransmannen Roland Barthes lanserade en alternativ benämning: formspråk. till vilket han hänförde form som är bunden av klass, tid, med mera. (källa)
 6. Ordet kommer från tyskans Gesims och var ursprungligen kanske en avledning från latinets sima ('rännlist'). En alternativ benämning, bland annat för liknande listverk inomhus, är kornisch. (källa)
 7. Gestaltterapi är en existentiell, alternativ psykoterapiform utvecklad av Frederic ("Fritz") Perls, Laura Perls och Paul Goodman på 1950-talet. "Gestalt" betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Människan ses som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen. Gestaltterapin är relationell, d.v.s. den utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang (fältet). Utgångspunkten för terapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet med terapeuten som helar. (källa)
 8. En alternativ manöver är en stagvändning, även kallad genomvindsvändning eller slag, där man istället går upp i vind och låter fören passera vindögat. I kraftig sjögång med minskade segel kan det dock vara svårt att få upp den fart som stagvändningen kräver. Med råsegelrigg backar seglen i närheten av vindögat och undanvindsvändning, som med råsegel är oproblematisk (förutsatt att man har tillräckligt utrymme), är ofta den enda möjligheten. (källa)
 9. Våffelstrut, våffla eller rån är ett alternativ till glasstrut. Den är tydligt rutmönstrad på utsidan, har en smak som påminner om våfflor och säljs även i livsmedelsbutiker så att man kan fylla den själv med valfritt innehåll. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.