Antaga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder antaga, varianter, uttal och böjningar av antaga

Antaga synonym, annat ord för antaga, vad betyder antaga, förklaring, uttal och böjningar av antaga.

Synonymer till antaga

Vad betyder och hur uttalas antaga

Antaga uttalas antaga variantform till anta.

Ordformer av antaga

antaga variantform till anta

Hur används ordet antaga

  1. Dessa två definitioner skilde sig "mindre än en hårsmån" från varandra, eller knappt två hundradels millimeter, närmare bestämt 0,018 36 mm. Endast vid vetenskapligt arbete med högsta möjliga noggrannhet behövde man ta hänsyn till skillnaden. Vid arbete med teknisk noggrannhet kunde skillnaden i praktiken försummas. 1959 överenskom ändå Storbritannien, Sydafrika, Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA att antaga en gemensam yard, "The International Yard", om exakt 0,9144 meter. Fördraget ratificerades av Storbritannien 1963. (källa)
  2. Den geografiska åtskillnaden bygger på tanken att en viss domstol eller ibland annan myndighet skall eller kan utöva sin domsrätt över brott, som skett inom ett särskilt geografiskt område. Som exempel kan nämnas 2 kap 1 § i den svenska brottsbalken (BrB) som lyder: För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid svensk domstol. Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats men skäl finnes antaga att det är begånget inom riket. Här är uppenbarligen domsrätten inskränkt till brott begångna inom landets territorium.. Motsatsen är att inte begränsa jurisdiktionen territoriellt, vilket brukar benämnas för en universell jurisdiktion, och innebär att lagen gäller oavsett var brottet är begånget. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.