Tro Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tro, varianter, uttal och böjningar av tro

Tro synonym, annat ord för tro, vad betyder tro, förklaring, uttal och böjningar av tro.

Synonymer till tro

Hittade 2 varianter av ordet tro:

Vad betyder och hur uttalas tro

Tro uttalas tro och är ett substantiv -n.

Tro betyder:

Ordformer av tro

Singular

tro
obestämd grundform
tros
obestämd genitiv
tron
bestämd grundform
trons
bestämd genitiv

Tro1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas tro

Tro uttalas tro och är ett verb trodde, trott, trodd n. trott, pres. tror.

Ordformer av tro

Aktiv

tro
infinitiv
tror
presens
trodde
preteritum
trott
supinum
troende
presens particip
tro
imperativ

Passiv

tros
infinitiv
tros
presens
troddes
preteritum
trotts
supinum

Perfekt particip

trodd en
~ + subst.
trott ett
~ + subst.
trodda den/det/de
~ + subst.

Tro2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Tro på Engelska

 • belief - can one trust such rumours?
 • faith - folklore, literalism, the Christian faith
 • believe - we believed it would go well
 • believe - believe in God, believe in progress

Hur används ordet tro

 1. Tro är ofta ett grundelement i det religiösa livet som innebär att föreställningar om det transcendentala erkänns som sanna, dels tillit till en eller flera gudar. Trons visshet härrör från en eller flera gudomlig varelsers auktoriteter och trovärdighet. Enligt Martin Luther skulle en tro utan sådan grund vara bara en godtrogen tilltro och förtroende. Denna tillit är en väg till frälsning, som i kristendom och islam. I andra religioner finns det andra vägar, som lydnad till lagen, i judendom, eller insikt och kännedom om världens väsen, i buddhism. Inom mystikens grenar intar insikten och kunskapen trons plats, i motsats till förnuftsreligion. En förvrängd form av tro är övertro eller vidskeplighet. Bokstavstro innebär tro på den exakta ordalydelsen hos en text, vanligen en religiös urkund. (källa)
 2. Shiamuslimer tror på de fem pelarna, vilket även sunnimuslimer gör, men de delar upp dem på olika sätt. Shialäran menar att fyra av islams fem pelare (det vill säga salah, sawm, hajj och zakat) som alla muslimer följer, inkluderas under trons grenar eftersom de är aktiviteter och inte grundläggande logiska begrepp. De fem pelarna, eller trons grunder, är enligt shiamuslimer grundläggande logiska begrepp som går att förklara ur ett filosofiskt perspektiv. (källa)
 3. Med mormonism menas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra, mindre grupper inom sista dagars heliga-rörelsen som alla hävdar att deras tro representerar den enda sanna mormonismen. (källa)
 4. Ett antal frikyrkliga rörelser med rötter i den baptistiska eller anabaptistiska traditionen har främst praktiserat troendedop, däribland Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Trosrörelsen, Adventistsamfundet och mennoniterna. Svenska Missionskyrkan och Svenska Alliansmissionen har praktiserat både barndop och troendedop. (källa)
 5. Folkgruppen talar arabiska och lever i stora drag som sina arabiska grannar. Deras trosföreställningar härstammar från ismailitisk islam och grundlades på 1000-talet av den fatimidiske kalifen i Kairo, al-Hakim (985–1021). Omkring 600 000 druser lever idag i Mellanöstern. (källa)
 6. Swedenborg menade att hans teologi var en förnyelse av den kristna läran som stelnat dels i läran om tro allena, dels i den andliga ofrihet som katolska kyrkan påtvingat den tidens troende genom att hålla "förnuftet under trons lydnad". Grunden för swedenborgianismen hittar man i det stora verket Arcana Coelestia, eller Himmelska hemligheter, publicerat i åtta volymer från 1749 till 1756. En stor del av detta arbete tolkar 1. och 2. Mosebok. Allt som Bibeln berättar om har med människans andliga liv att göra, men parallellt relaterar det också till Jesus Kristus. Det var viktigt för Swedenborg att få fram hur Jesus Kristus stod emot alla frestelser och därmed möjliggjort ett totalt gudomliggörande av hans mänskliga natur. I Kristus är alltså Gud Människa och Människan Gud. (källa)
 7. Förutom de av samtliga samfund och judendomen godkända 39 böckerna i den hebreiska Bibeln (GT), finns även "tillägg till Gamla Testamentet", som betecknas på skiftande sätt av kristna trossamfund, och varav elva böcker finns med i Bibel 2000. Reformatoriska kyrkor kallar dessa skrifter för "Gammaltestamentliga apokryfer" (apokryf = 'fördold'), medan den Romersk-katolska kyrkan kallar tio av dem för deuterokanoniska böcker (deutero = 'andra'). Dessa tio skrifter fanns med i den kanon som fastslogs av koncilierna i Hippo och Karthago år 393 och 397, och bekräftades av Katolska kyrkans koncilium i Trento år 1545–1563. Mellan andra kristna trossamfund varierar deras exakta antal. (källa)
 8. Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), fram till 2011 Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF, kallad Broderskapsrörelsen), är en svensk politisk sidoorganisation inom Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP), som ursprungligen organiserade protestantiskt kristna socialdemokrater, men sedan 2011 troende inom olika religioner. (källa)
 9. Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. (källa)
 10. Ett flertal religioner har en eller flera klart formulerade trosbekännelser. I (konfession) trosbekännelsen uttrycks den personliga eller kollektiva tron i en religion och de troende uppmanas att bekänna sig till sin tro offentligt genom att avlägga trosbekännelsen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.