Anta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder anta, varianter, uttal och böjningar av anta

Anta synonym, annat ord för anta, vad betyder anta, förklaring, uttal och böjningar av anta.

Synonymer till anta

Vad betyder och hur uttalas anta

Anta uttalas an|ta äv. åld. an|taga och är ett verb, böjs som ta.

Anta betyder:

Ordformer av anta

Aktiv

anta
infinitiv
antar
presens
antog
preteritum
antagit
supinum
antagande
presens particip
anta
imperativ

Passiv

antas
infinitiv
antas
presens
antogs
preteritum
antagits
supinum

Perfekt particip

antagen en
~ + subst.
antaget ett
~ + subst.
antagna den/det/de
~ + subst.
antagne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

antaga
infinitiv
antager
presens
antag
imperativ

Alternativa böjningsformer passiv

antagas
infinitiv
antages
presens
antags
presens

Anta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Anta på Engelska

 • presume, suppose, assume - let', s suppose that we run out of oil -- what would we do then?
 • accept, admit, appoint, engage - only three of the applicants were accepted for the course
 • assume, adopt, embrace - make one', s own, take on a greener cast

Hur används ordet anta

 1. En gasklocka eller gasometer är en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas. Vissa gasklockor har teleskopfunktion och kan därför anta olika höjd. (källa)
 2. Glukos förekommer i flera isomera former. Den naturligt förekommande kallas D-glukos och dess spegelbildsvariant L-glukos. D-glukos kallas också med ett äldre namn dextros. D-glukos kan anta en linjär form och två cykliska former, α-glukos (α-D-glukos) och β-glukos (β-D-glukos). De två cykliska formerna skiljer sig åt vad avser hydroxylgruppens rymdmässiga orientering på kol 1 (C1, det anomera kolet), hydroxylgruppen befinner sig under eller ovanför ringens plan. (Även L-glukos har en linjär form och cykliska former.) I vattenlösning förekommer glukos som ungefär en tredjedel α-glukos, två tredjedelar β-glukos och mycket små mängder av den linjära formen. Alfa-glukos ingår i stärkelse (amylos och amylopektin) och beta-glukos ingår i cellulosa. (källa)
 3. Eftersom dess sidokedja är så liten, endast en väteatom, kan glycin få rum i proteiner på positioner där de flesta andra aminosyrorna är för stora. Av samma anledning är glycin evolutionärt stabilt och byts inte lätt ut mot andra aminosyror. De flesta proteiner innehåller endast små mängder glycin, dock undantaget gelatin eller kollagen där glycininnehållet är 25 – 30 % av det totala proteininnehållet. (källa)
 4. Mallophagerna har tidigare studerats mycket i syfte att försöka utreda släktskap bland fåglarna. Eftersom parasiterna är mycket värdspecifika kan man anta att de har utvecklats tillsammans med värdfåglarna, så att fågelgrupper som har liknande parasiter är närbesläktade. (källa)
 5. Större gravhögar antas till största delen vara begravda stormän. Åtminstone kan man anta att det var avsikten när högen restes att den skulle visa hur stor den döde hade varit i livet. Jordvolymen i de största högarna är trehundra gånger så stor som en normal grav. Kungshög kallas ibland lite oegentligt de större gravhögar som tros innehålla begravda kungar eller stormän. Denna begravningstraditon var vanligast i Sverige under vendeltiden. (källa)
 6. Redan 800 e.Kr. hade det utvecklats avancerade gravstensskulpturer hos de första kristna. De armeniska stenkorsen (Khachkars) har ett förkristet ursprung. Armenien var den första nation att anta kristendomen redan år 300 e.Kr. Stenkorsen tog sin form under 800-talet och försågs ofta med historiska inskriptioner. De har ingen motsvarighet i den övriga kristna världen. Den oskrivna regeln att aldrig plagiera ett annat kors har bidragit till en otrolig mångfald i formgivningen och variationen. (källa)
 7. Antag att f : R → R är definierad på den reella tallinjen och att a, A ∈ R. Gränsvärdet av f, då x närmar sig a, är A och skrivs. (källa)
 8. Man får anta att Kwaysser &. (källa)
 9. Om å andra sidan lönsamheten sjunker verkar hävstången i andra riktningen. Anta att rörelsen ger ett nollresultat. Räntabiliteten på eget kapital blir då negativ enligt formeln 0 + (0-6) * 4/1 = - 24 %. Detta innebär att 24 % av eget kapital förbrukas på ett år. (källa)
 10. När dessa steg är utförda är det bevisat att påståendet gäller för alla n från och med det antagna startvärdet. Tekniken kan även tillämpas på de matematiska objekt som är vidareutvecklingar av de positiva heltalen, ordinaltalen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.