Mena Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mena, varianter, uttal och böjningar av mena

Mena synonym, annat ord för mena, vad betyder mena, förklaring, uttal och böjningar av mena.

Synonymer till mena

Vad betyder och hur uttalas mena

Mena uttalas mena och är ett verb menade äv. mente, menat äv. ment, menad äv. ment, pres. menar.

Mena betyder:

Ordformer av mena

Aktiv

mena
infinitiv
menar
presens
menade
preteritum
menat
supinum
menande
presens particip
mena
imperativ

Passiv

menas
infinitiv
menas
presens
menades
preteritum
menats
supinum

Perfekt particip

menad en
~ + subst.
menat ett
~ + subst.
menade den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

mente
preteritum
ment
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

mentes
preteritum
ments
supinum

Alternativa böjningsformer perfekt

particip ment en
~ + subst.
ment ett
~ + subst.
menta den/det/de
~ + subst.
mente den
~ + mask. subst.

Mena är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Mena på Engelska

 • mean, believe - the leader of the Centre Party advocated that nuclear power be phased out as soon as possible
 • intend, mean - have serious intentions, you mean you can', t come?

Hur används ordet mena

 1. En gudsbild är den föreställning människor gör sig om Gud. Det kan mena Guds egenskaper, tankar och uppenbarelseformer, men även bokstavligt, Guds utseende och kropp. Guds egenskaper och tankar är betydligt svårare än utseendet, då alla teistiska religioner har olika syn på Guds vilja. (wikipedia.org)
 2. Maliriket lade under sig området efter slaget vid Kirina 1235. Så småningom försvagades det av inre motsättningar och splittrades på 1400-talet upp i olika hövdingadömen. Ett av dessa, Songhairiket lyckades efter hand lägga under sig de andra hövdingadömena och blev både större, rikare och mer välmående än sina föregångare - inte minst tack vare handeln med de portugisiska handelsmän som från 1445 bytte alkoholdrycker, textilvaror och eldvapen mot guld och slavar. (wikipedia.org)
 3. Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat och/eller blodkärl (artärer och vener). Exempel på sådana sjukdomar är hjärtinfarkt och stroke som kan orsakas av ateroskleros och tromboembolism. Även om begreppet tekniskt sett kan omfatta alla sjukdomar i det kardiovaskulära systemet brukar man oftast mena åkommor relaterade till åderförkalkning. (wikipedia.org)
 4. Studier på löss indikerar att människans förfäder förlorade mycket av kroppsbehåringen för 3,3 miljoner år sedan. Det finns många teorier om orsakerna till detta. En teori är att ett könsurval lett till att mer juvenila drag selekterats fram (neoteni). De flesta evolutionsforskare verkar dock mena att allt eftersom kroppsstorleken ökar så ökar behovet att göra sig av med kroppsvärme i snabbare takt. Människans förmåga att svettas skulle i så fall ha utvecklats ungefär samtidigt, och förlusten av päls gör det lättare att svettas och på så vis kyla ner kroppen. (wikipedia.org)
 5. Katakreser framträdde ofta i barockens litteratur då man ville skapa extrema sinnesstämningar eller rentav en känsla av fjärmande. I nutida språkforskning vill man mena att katakresen är en kombination av två olika troper, ofta metaforer, som egentligen inte hör ihop. (wikipedia.org)
 6. Med kondition (även på slang kallad "kondis" eller ibland även "flåset") brukar man mena kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete. Det kallas även aerob uthållighet eller syreupptagningsförmåga eftersom konditionen är ett mått på hur man kan tillgodogöra sig det syre man andas in. Syreupptagningsförmåga, mäts vanligtvis i enheten ml / (kg×min ), det vill säga den maximala volymen syre i milliliter som kan tillföras varje kilogram kroppsvävnad per minut. Bland män är medelvärdet 45 ml/(kg×min), bland vältränade idrottsmän inom uthållighetsidrott är värden uppemot 85-90 inte sällsynta. Gunde Svan sägs ha mätt 91 ml/kg/min och Charlotte Kalla 74 ml/kg/min. Kondition är en viktig indikator på hur väl hjärtats kärl fungerar. Den maximala syreupptagningsförmågan per kilo kroppsvikt är normalt högst hos uthållighetsidrottare, cyklister och längdskidåkare då dessa idrotter kräver hårt arbete under längre tidsintervaller. De högsta absoluta värdena ses ofta hos betydligt tyngre uthållighetsidrottare som begränsas av hjärtats förmåga att pumpa maximala pulsen, hjärtats slagvolym och hjärtats ejektionsfraktion. (wikipedia.org)
 7. Förespråkare av offentligt finansierad kulturpolitik argumenterar för att kultur kommer att underproduceras om den inte stöds med skattemedel, på grund av marknadsmisslyckanden. De menar att det är särskilt viktigt att stödja smalare kulturuttryck som annars riskerar att försvinna. De kan även mena att samhället bör stärka vissa värderingar, till exempel om demokrati eller mångkulturalism. (wikipedia.org)
 8. I dagligt tal brukar man mena fissionskraft när man talar om kärnkraft, då fusionskraftverk ännu (2018) inte har kunnat konstrueras. De experiment som genomförts har i laboratorieskala kunnat kartlägga olika delar av processen, men har krävt mer energi än vad de producerat. Projektet ITER är ett ambitiöst utvecklingsprojekt som (2018) är under uppförande i Frankrike, men inte heller detta är ett kraftverk med någon elproduktion, utan en experimentell prototyp där man testar och utvecklar olika delmoment i fusionsprocessen. (wikipedia.org)
 9. Före Tysklands enande var Lübeck liksom Bremen och Hamburg och en del andra fria riksstäder egna självständiga stater, liksom en rad furstendömen också var. Så hade det varit sedan statsbegreppet definierades i Westfaliska freden (till förmån för de tidigare vasallerna i Tyskland). I furstendömena bildades under framförallt 1800-talet lantdagar av olika slag i de tidigare mer eller mindre absoluta monarkierna, där enväldiga furstar styrde. Detta i och med att liberalismen gjorde sig alltmer gällande sedan franska revolutionen 1789. Detta förstärktes också i och med revolutionerna 1848, som började med februarirevolutionen i Frankrike samma år. En del lantdagar grundade sig på ståndssystemet och en del förblev så, medan andra nyskapades eller blev mer liberala och moderna. (wikipedia.org)
 10. Loser är en amerikansk romantisk-drama-komedi från 2000 i regi av Amy Heckerling med Jason Biggs och Mena Suvari i huvudrollerna. Filmen hade Sverigepremiär den 10 november 2000 och släpptes på video den 25 april 2001. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.