Avse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avse, varianter, uttal och böjningar av avse

Avse synonym, annat ord för avse, vad betyder avse, förklaring, uttal och böjningar av avse.

Synonymer till avse

Vad betyder och hur uttalas avse

Avse uttalas av|se och är ett verb, böjs som se.

Ordformer av avse

Aktiv

avse
infinitiv
avser
presens
avsåg
preteritum
avsett
supinum
avseende
presens particip
avse
imperativ

Passiv

avses
infinitiv
avses
presens
avsågs
preteritum
avsetts
supinum

Perfekt particip

avsedd en
~ + subst.
avsett ett
~ + subst.
avsedda den/det/de
~ + subst.
avsedde den
~ + mask. subst.

Avse är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Avse på Engelska

 • have as one', s goal, intend, concern, refer to, aim at - the beer is intended for export, the building is condemned, the TV programme had the intended effect, the local authorities intend to modify the plans, the rule applies only to motorways

Hur används ordet avse

 1. Genealogi är läran om människors släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden). Släktforskning utförs till största delen av amatörforskare utan forskarexamen för att utröna sin egen eller sin hembygds släkthistoria. Släktforskning kan studeras i akademiska kurser och utförs även inom vetenskaplig historieforskning, inom medicinsk vetenskap, med mera. Genealogin brukar tillsammans med biografin räknas till de historiska hjälpvetenskaperna, och genealogi och biografi kan även sammanfattas under begreppet personhistoria. Med en genealogi kan även avse en viss sammanställning över exempelvis en viss släkts sammanhang och historia. (wikipedia.org)
 2. Inom biologin betecknar en generalist en organism som har en "bred" anpassning till sin omgivning. Det kan exempelvis avse födoval, biotopval eller val av boplats. Motsatsen, organismer som bara kan leva inom snäva livsramar, kallas specialister. (wikipedia.org)
 3. Germaner är en ursprungligen romersk beteckning på människor i Nordeuropa. Senare har de identifierats med talare av germanska språk. Termen har haft olika innebörder under olika epoker och i olika sammanhang. Den kan avse bland annat språk, religion, kultur och geografisk belägenhet. (wikipedia.org)
 4. Glasstrut är en glass serverad i ett konformat rån (kan även avse själva rånet), vilket gör att man kan äta glassen som den är utan att behöva servera den i bägare, på tallrik eller på pinne. Glasstrutar förekommer i glasskiosker och i glassfrysen i vanliga livsmedelsbutiker. (wikipedia.org)
 5. Ordet griffel kan även avse en stylus, ett stiftformigt skrivredskap som under antiken användes för att skriva på vaxtavlor, eller i överförd betydelse även en penna eller annat skrivverktyg i allmänhet. (wikipedia.org)
 6. I västerlandet är människor starkt präglade av de gudsbegrepp som förekommit och förekommer i kristna kyrkan. Vid sidan av detta har Gud även varit en term i filosofisk tradition. Gud - med stor begynnelsebokstav - används ibland av exempelvis filosofer som Platon om något slags enhetlig högsta makt som inte nämns med något specifikt gudanamn och inte förknippas med någon bestämd religion. "Gud" kan idag ofta avse någon opreciserad opersonlig kraft. (wikipedia.org)
 7. Gullgosse eller guldgosse är en älskad och bortskämd pojke eller kan även avse en framgångsrik ung man. (wikipedia.org)
 8. Göl kan även avse ett mindre stillastående bihang till (men avskilt från) ett vattendrag, jämför korvsjö för en mycket större motsvarande variant. Ett annat namn för mindre sjöar är lok, vanligt främst i södra Norrland och norra Svealand. (wikipedia.org)
 9. Parenteser (senlatin: pa'renthesis, 'mellansats', 'parentes', 'inskott', av grekiska pa'renthesis, 'inskott') är omslutande tecken, i text eller inom matematiken, som i regel brukas i par. Normalt är ordet synonymt med tecknen "(" och ")", det vill säga rundparenteser. Ordet parentes kan även avse parentesinnehållet, det vill säga det som omges av de båda parenteserna. (wikipedia.org)
 10. Fläckvis halka bildas genom att smältvatten fryser fläckvis nattetid, eller av rester av gammal is och packad snö. Termen kan även avse frosthalka. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.