Syfta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder syfta, varianter, uttal och böjningar av syfta

Syfta synonym, annat ord för syfta, vad betyder syfta, förklaring, uttal och böjningar av syfta.

Synonymer till syfta

Andra språk

Syfta på Engelska

 • aim - the pronoun refers to the subject, the proposal aims to improve teaching, what do you have in mind?, what are you referring to?

Hur används ordet syfta

 1. Abrasion inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vind, vågor, glaciärer, gravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhet, koncentration, hastighet och massa på de rörliga partiklarna. (wikipedia.org)
 2. Garageband är en term som oftast används för musikgrupper som just bildats, och brukar bestå av tonåringar eller personer som är ungefär 20 år gamla. Termen kommer från grupper som övar i garage. Sedan termen etablerats har den även kommit att syfta på grupper som inte övar i garage, men på liknande platser, som till exempel förråd, källare, lagerlokal, eller vindsvåningar. Ibland kallas band som övar nere i källaren för "källarband". (wikipedia.org)
 3. Garanti kan även syfta på vidmakthållande (även skyddande och värnande) i folkrättsliga sammanhang. (wikipedia.org)
 4. Ordet kommer möjligen från ett "bud" i det på 1800-talet mycket populära kortspelet vira. Ordet kan även åsyfta själva lokalen som festen hålls i – då menas normalt en lokal som tillhör studentkåren och som det återkommande ordnas fest i, till exempel på Chalmers studentkår i Göteborg, i Gasquesalen i LTH:s kårhus vid Lunds tekniska högskola (LTH), i KTH:s kårhus vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och i Kårallen i Linköping. På exempelvis KTH, Chalmers och LiTH förekommer även verbformen "att gasqua" vilket är synonymt med att festa, dock ej nödvändigtvis i lokalen Gasquen. På många högskolor är det vanligt med tema-gasquer, där alla ska klä sig efter ett speciellt tema. (wikipedia.org)
 5. En ande (latin: spiritus) som är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser - som andedräkten anses vara exempel på, och andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag. (wikipedia.org)
 6. Man talar även om olika generationer när de gäller vetenskap och utveckling, då en generation kan syfta på successiv förbättring i utvecklingen av en teknik som förbränningsmotorn, eller successiva iterationer av produkter med planerad föråldring, såsom spelkonsoler eller mobiltelefoner. (wikipedia.org)
 7. Graal, även gral, eller den heliga graal, är enligt medeltida kristen tro den bägare ur vilken Jesus och lärjungarna drack vinet vid den sista måltiden. Graal kan också syfta på det kärl i vilket Josef av Arimathea samlade blodet som rann från Kristus vid hans korsfästelse. Enligt berättelsen var kalken gjord av en enda, med underbara krafter utrustad ädelsten. Graal skall ha förts bort av Josef av Arimathea och hamnat i Britannien där han enligt legenden verkade som apostel, men hans efterkommande förlorade den. Slutligen lyckades man enligt sagan återfinna graal. En tid skall den ha förvarats i ett tempel på berget Montsalvage, där en samling riddare höll vakt vid den. Den visade sin underbara kraft vid ett par tillfällen och upptogs sedan till himlen. (wikipedia.org)
 8. Inom konsten kan gravyr syfta på ett tryck gjort efter en graverad metallplåt – se Grafisk teknik. (wikipedia.org)
 9. Lila/violett finns med bland de upp till 11 färgord som anses vara grundläggande i alla språk, men i svenska finns det inget stabilt och självklart sätt att benämna de färger som ordet kan syfta på. I början av 1800-talet kallades de blåröda färgerna normalt för violett. I slutet av 1800-talet introduceras gredelin (från franska gris de lin, lingrå, möjligen syftande på färgen hos oblekt lingarn) och fick ett starkt men kortlivat genomslag som kommer till uttryck i Elsa Beskows böcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Från det tidiga 1900-talet har lila gradvis konkurrerat ut både gredelin och violett och är idag det absolut vanligaste ordet för färger mellan rött och blått. (wikipedia.org)
 10. En vetenskap kan även åsyfta en vetenskaplig teori, en lära eller ett akademiskt ämne. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.